30 listopada w podwarszawskim Nadarzynie przy okazji Centralnych Targów Rolniczych odbyło się IV Forum Sektora Wołowiny. W debacie dotyczącej szans rozwoju i zagrożeń dla branży wypowiadali się członkowie zarządu Federacji: Zygmunt Jodko i Waldemar Dobrowolski.

30 listopada w MRiRW obradował pod przewodnictwem Leszka Derezińskiego Zespół ds. Kształtowania Ustroju Rolnego Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. Tematami wiodącymi posiedzenia było wypracowanie stanowiska do zaproponowanych przez resort rolnictwa rozwiązań w projekcie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz stanowiska co do potrzeby wprowadzenia nowych regulacji dotyczących dzierżawy nieruchomości rolnych.

30 listopada w Warszawie odbył się VII Krajowy Zjazd Delegatów Członków Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych. Programem obrad były: ocena działalności związku w latach 2013-2016, program działań w latach 2017-2020, a także wybór członków rady związku. Federację reprezentowała Barbara Jaworska.

Z ŻYCIA FEDERACJI 30 listopada, ,