4 grudnia w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się posiedzenie Zespołu Produktów Pochodzenia Zwierzęcego Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie, w którym wziął udział Leszek Dereziński, członek tego zespołu. Porządkiem obrad był projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz innych ustaw, w tym zakaz uboju religijnego oraz zakaz hodowli zwierząt na futra.

1 grudnia Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zorganizowało seminarium nt. nowej Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, w trakcie którego Jerzy Plewa, dyrektor generalny w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, przedstawił treść komunikatu w sprawie modernizacji i uproszczenia WPR po 2020 roku - "Przyszłość żywności i rolnictwa". Swoje wystąpienie rozpoczął od pochwał dla polskiego sektora rolnego, który odniósł ogromny sukces nie tylko na europejskich, ale i światowych rynkach. Podkreślił jednak, że należy widzieć także aktualne wyzwania, z którymi musi się zmierzyć UE. Z jednej strony brexit, a z drugiej kwestie zasobów naturalnych i zmian klimatycznych oraz konieczność realizacji celów zrównoważonego rozwoju, w których rolnictwo odgrywa kluczową rolę. W komunikacie mowa jest także między innymi o konieczności utrzymania rynkowego charakteru rolnictwa oraz wzmocnieniu ochrony środowiska. W spotkaniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI 1-4 grudnia,