Monthly Archives: listopad 2023

Nowy Zarząd Izby Rolniczej w Opolu zebrał się po raz pierwszy.

Na wtorkowym spotkaniu omówiono harmonogram prac zarządu do końca roku. Podjęto także uchwałę w zakresie składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków oraz zobowiązań majątkowych, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym i składania oświadczeń woli związanych z zakresem zadań Biura Izby. Zarząd pragnie złożyć podziękowania wszystkim osobom zasiadającym w komisjach wyborczych oraz kandydatom…
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Nowe Władze Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych wybrane na kadencję 2023-2027

KOMUNIKAT PRASOWY Nowe Władze Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych wybrane na kadencję 2023-2027   08 listopada 2023 r., w gmachu Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarski Żywnościowej – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie odbył się sprawozdawczo-wyborczy XVIII Krajowy Zjazd Delegatów Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, podczas którego zatwierdzono sprawozdania finansowe i merytoryczne…
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Posiedzenie Zarządu Polskiej Federacji Rolnej

Posiedzenie Zarządu Polskiej Federacji Rolnej 6 listopada odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiej Federacji Rolnej on-line, w którym uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu oraz Przewodniczący Rady Tomasz Zdziebkowski. Głównym tematem posiedzenia było opracowanie planu zatrzymania sabotażu gospodarczego w rolnictwie i znalezienie rozwiązania na mądrą restrukturyzację gospodarstw, które nie wyłączyły 30 % gruntów. Niezbędne są szybkie działania ze…
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Konferencja z okazji 100-lecia doradztwa rolniczego

Konferencja z okazji 100-lecia doradztwa rolniczego W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w dniach 13-14 września odbyła się Konferencja podsumowująca dokonania doradztwa rolniczego w Polsce. fot. strona SGGW   Uczestników konferencji z okazji 100-lecia doradztwa rolniczego przywitał Magnificencja Rektor SGGW prof. dr. hab. Michał Zasada. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus dokonał uroczystego…
CZYTAJ CAŁOŚĆ