Nowe Władze Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych wybrane na kadencję 2023-2027

KOMUNIKAT PRASOWY

Nowe Władze Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych wybrane na kadencję 2023-2027

 

IMG_1705

08 listopada 2023 r., w gmachu Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarski Żywnościowej – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie odbył się sprawozdawczo-wyborczy XVIII Krajowy Zjazd Delegatów Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, podczas którego zatwierdzono sprawozdania finansowe i merytoryczne z działalności Zrzeszenia za 2022 rok tym samym udzielając absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz wybrano nowe organy KZPRiRB na lata 2023-2027.

Do składu Zarządu ponownie weszli jego dotychczasowi członkowie w osobach Juliusz Młodecki (Przewodniczący OZPR Kujawsko-Pomorski, Warmińsko-Mazurski), Waldemar Michalak (OZPR Kujawsko-Pomorski, Warmińsko-Mazurski), Grażyna Leśna (OZPR Kujawsko-Pomorski, Warmińsko-Mazurski), Krzysztof Gawęcki (OZPR Opolsko-Dolnośląski), Jerzy Hławiczka (Przewodniczący OZPR Śląski, Małopolski, Świętokrzyski), Jan Zachraj (OZPR Śląski, Małopolski, Świętokrzyski), Arkadiusz Drabko (Przewodniczący OZPR Lubelsko-Podkarpacki), Marek Kałużyński (OZPR Lubelsko-Podkarpacki), Stanisław Matuszewski (OZPR Wielkopolsko-Lubuski), Irena Gościniak (OZPR Wielkopolsko-Lubuski), Krzysztof Galek (Przewodniczący OZPR Pomorski, Zachodniopomorski). Z kolei nowymi członkami Zarządu zostali Mariusz Olejnik (Przewodniczący OZPR Opolsko-Dolnośląski), Marta Bednarczyk (OZPR Opolsko-Dolnośląski), Roman Błaszyk (Przewodniczący OZPR Wielkopolsko-Lubuski), Mateusz Stankiewicz (OZPR Pomorski, Zachodniopomorski). W głosowaniu tajnym Zjazd Delegatów wybrał na funkcję Prezesa Zarządu KZPRiRB pana Juliusza Młodeckiego.

Podczas posiedzenia wybrano również Członków Komisji Rewizyjnej KZPRiRB, której Przewodniczącym został Szymon Kuczyński (OZPR Lubelsko-Podkarpacki), Wiceprzewodniczącym zaś Wojciech Mojzesowicz (OZPR Kujawsko-Pomorski, Warmińsko-Mazurski). Ponownie członkami Komisji Rewizyjnej zostali również Krzysztof Mleczko (OZPR Kujawsko-Pomorski, Warmińsko-Mazurski), Jarosław Stopyra (OZPR Opolsko-Dolnośląski). Nowym członkiem komisji został Waldemar Woźniakowski (OZPR Pomorski, Zachodniopomorski).

Tego samego dnia dokonano formalnego ukonstytuowania się nowych władz Zrzeszenia, w wyniku czego od dnia 08 listopada 2023 r. Zarząd Zrzeszenia funkcjonuje w kadencji 2023-2027 w następującym składzie:

 • Juliusz Młodecki – Prezes Zarządu
 • Roman Błaszyk – Wiceprezes Zarządu
 • Arkadiusz Drabko – Wiceprezes Zarządu
 • Krzysztof Galek – Wiceprezes Zarządu
 • Mariusz Olejnik – Wiceprezes Zarządu
 • Marta Bednarczyk – Członek Zarządu
 • Krzysztof Gawęcki - Członek Zarządu
 • Irena Gościniak – Członek Zarządu
 • Jerzy Hławiczka – Członek Zarządu
 • Marek Kałużyński – Członek Zarządu
 • Grażyna Leśna – Członek Zarządu
 • Stanisław Matuszewski – Członek Zarządu
 • Waldemar Michalak Członek Zarządu
 • Mateusz Stankiewicz – Członek Zarządu
 • Jan Zachraj – Członek Zarządu

 

***

 

Warszawa, 08.11.2023 r.

Źródło KZPRiRB

Komentarze zablokowane