Związek


Głównymi celami Związku są:


  • ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego,
  • ochrona i reprezentowanie interesów swoich członków wobec Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa współpraca z instytucjami i organizacjami finansowymi, które zajmują się obsługą rynku rolnego,
  • prowadzenie działań na rzecz unowocześnienia produkcji roślinnej swoich członków,
  • pomoc organizacyjna, specjalistyczna i prawna członkom Związku,
    integracja środowiska pracodawców będących dzierżawcami i właścicielami rolnymi,
  • współpraca z międzynarodowymi organizacjami pomocowymi oraz organizacjami Pracodawców Rolnych za granicą,
  • prowadzenie działań zmierzających do zwiększenia eksportu produktów rolnych poprzez inicjowanie kontaktów handlowych z podmiotami zagranicznymi.

WŁADZE OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRODUCENTÓW ROLNYCH:


zarząd:

PREZES ZARZĄDU: Mariusz Olejnik

WICEPREZES:
Paweł Wojtowicz

CZŁONEK ZARZĄDU: Mirosław Czajkowski

CZŁONEK ZARZĄDU:
Anna Kainka

CZŁONEK ZARZĄDU: Aleksander Materla

komisja rewizyjna:

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI: Henryk Bialik

CZŁONEK KOMISJI:
Marian Olejnik

CZŁONEK KOMISJI: Grzegorz Placzyński