Nowy Zarząd Izby Rolniczej w Opolu zebrał się po raz pierwszy.

Na wtorkowym spotkaniu omówiono harmonogram prac zarządu do końca roku.

Podjęto także uchwałę w zakresie składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków oraz zobowiązań majątkowych, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym i składania oświadczeń woli związanych z zakresem zadań Biura Izby.

Zarząd pragnie złożyć podziękowania wszystkim osobom zasiadającym w komisjach wyborczych oraz kandydatom do Rad Powiatowych IR w Opolu startującym w wyborach do izb.

Zarząd Izby Rolniczej w Opolu VII kadencji tworzą:

  1. Marek Froelich – Prezes Zarządu
  2. Sebastian Sachta – Wiceprezes 
  3. Bernard Dembczak – Członek Zarządu 
  4. Kazimierz Morawiec – Członek Zarządu
  5. Łukasz Smolarczyk – Członek Zarządu

 

W imieniu opolskich rolników serdecznie gratulujemy wyboru całemu Zarządowi Izby Rolniczej w Opolu i życzymy owocnej pracy na rzecz rolnictwa naszego regionu przez kolejne cztery lata!

źródło:https://www.izbarolnicza.opole.pl

Komentarze zablokowane