28 listopada w Przysieku (woj. kujawsko-pomorskie) odbyła się konferencja na temat śruty rzepakowej - "Śruta rzepakowa jako alternatywa dla importu soi. Możliwość zwiększenia wykorzystania pasz rzepakowych w produkcji mleka, bydła mięsnego i trzody chlewnej". Konferencję zorganizowały: Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie i Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. Tematami omawianymi w trakcie konferencji były: wyzwania i perspektywy stojące przed krajową i europejską produkcją rzepaku, śruta rzepakowa z perspektywy działań resortu w odniesieniu do dywersyfikacji źródeł białka paszowego na surowce krajowe, rzepak jako podstawowa polska roślina oleista, ale i białkowa. Praktyczne możliwości wykorzystania białka rzepakowego w produkcji zwierzęcej. W konferencji uczestniczył Mariusz Olejnik, wiceprezes zarządu Federacji

28 listopada w Parzniewie, w siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych odbyło się kolejne wspólne spotkanie zarządów: Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych i KRIR w sprawie dalszych prac nad wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o dzierżawie rolniczej. Wspólnego stanowiska nie udało się wypracować. Obie organizacje podpisały za to stanowisko, w którym wyraziły sprzeciw wobec zamiaru wprowadzania zmian w ustawie o ochronie zwierząt.

Z ŻYCIA FEDERACJI 28listopada,