w Łodzi w siedzibie filii OT ANR w Warszawie, z inicjatywy Związku Pracodawców i Producentów Rolnych odbyło się spotkanie kierownictwa filii Agencji z przedstawicielami łódzkiego związku. W trakcie spotkania omówiono m.in. problemy: kontynuacji i przedłużania dzierżaw rolniczych, oceniono funkcjonowanie ustawy z 14 kwietnia 2017 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, poruszono problem wyłączeń gruntów w przypadku przedłużenia dzierżawy i wywiązywanie się ANR z zapisów zawartych w umowach przy wyłączeniach. Pozytywnie oceniono współpracę filii z radą terenową przy ustalaniu zasad przetargów. Postanowiono kontynuować rozpoczętą współpracę, podchodząc do spraw indywidualnie. W spotkaniu uczestniczył Waldemar Dobrowolski, prezes zarządu i Andrzej Okoniewski, członek zarządu Związku Pracodawców i Producentów Rolnych w Łodzi.

Z ŻYCIA FEDERACJI 3 kwietnia,