w Kobylnikach odbyło się seminarium i walne zebranie członków Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy. Pierwsza część spotkania dotyczyła omówienia aktualnej sytuacji w rolnictwie (obrót ziemią, tworzenie grup operacyjnych w ramach działania Współpraca oraz założenia sieci na rzecz innowacyjności w rolnictwie). Posiedzenie rozpoczął prezes Leszek Dereziński, który
przedstawił bieżące działania Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Druga część dotyczyła sprawozdania z działalności finansowo-merytorycznej bydgoskiego związku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

Z ŻYCIA FEDERACJI 29 marca,