Posiedzenie Zarządu OZPR Opole, 2 marca 2016

2 marca 2016r. w biurze Związku odbyło się posiedzenie Zarządu Opolskiego Związku Producentów Rolnych.


PROGRAM SPOTKANIA:


  • Ustalenie programu zjazdu OZPR,
  • Przyjęcie przygotowań Zgromadzenia Wlanego sprawozdawczo – wyborczego,
  • Dyskusja i zatwierdzenie bilansu zysków i strat,
  • Dyskusja na temat NTO – Strefa Agro,

 

Komentarze zablokowane