XV FORUM PRODUCENTÓW RZEPAKU I ROŚLIN BIAŁKOWYCH

Serdecznie zapraszamy do udziału w jubileuszowym XV Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych organizowanym przez KZPRiRB pod hasłem "Rynek oleju i biodiesla a stabilizacja produkcji rzepaku w Polsce". Forum odbędzie się w dniu 13 stycznia 2023 r. podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich, w pawilonie PCC, sala A (poziom 1), Poznań, ul. Głogowska 10.

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Producentów Oleju organizuje jubileuszową, piętnastą edycję Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, które poświęcone zostanie tematyce rynku oleju i biodiesla oraz stabilizacji produkcji rzepaku w Polsce i ma posłużyć jako platforma wymiany opinii, spostrzeżeń i doświadczeń, jak również stanowić merytoryczne spotkanie z autorytetami branży rolniczej obejmujące swym zakresem naukę, przemysł i biznes.

XV FORUM PRODUCENTÓW RZEPAKU I ROŚLIN BIAŁKOWYCH

 

Rynek oleju i biodiesla a stabilizacja produkcji rzepaku w Polsce

13.01.2023 r. Polagra Premiery, Poznań

Międzynarodowe Targi Poznańskie, Pawilon PCC, Sala A (poziom 1)

Komentarze zablokowane