XIII Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych

XIII Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, którego tematem była: „Jakość rzepaku – wspólna korzyść rolnika, przetwórcy i konsumenta” odbyło się w dniu 17 stycznia 2020 r. podczas Międzynarodowych Targów Rolniczych Polagra-Premiery.

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Producentów Oleju zorganizowało trzynastą edycję Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, które poświęcone zostało tematyce jakości rzepaku i posłużyło jako platforma wymiany opinii, spostrzeżeń i doświadczeń, jak również stanowiło merytoryczne spotkanie z autorytetami branży rolniczej obejmujące swym zakresem naukę, przemysł i biznes.

Od lewej: dr hab. Witold Szczepaniak – UP w Poznaniu, Marcin Mucha – Dyrektor Generalny PSOR, Dariusz Sip – Szef Działu Nasion w Europie Centralnej Syngenta Sp. z o.o., Adam Stępień – Dyrektor Generalny PSPO i KIB, Mariusz Olejnik – Prezes Spółdzielni Grup Polski Rzepak i Zboża, Juliusz Młodecki – Prezes KZPRiRB, Anna Bykowska – Członek Zarządu PSPO, Łukasz Krechowiecki – Członek Zarządu KZPRiRB,Waldemar Michalak – Członek Zarządu KZPRiRB, Grażyna Leśna – Członek Zarządu KZPRiRB, Krzysztof Mleczko – KR KZPRiRB, Benedykt Ślęzak – Członek Zarządu KZPRiRB, Ewelina Spłocharska – Dyrektor KZPRiRB. Fot. Aleksandra Humięcka.

Forum, które otworzyli Prezes KZPRiRB Juliusz Młodecki oraz Dyrektor Generalny PSPO i KIB Adam Stępień, zgromadziło ponad 150 osób, co potwierdza istotę poruszanej tematyki. Na wydarzeniu obecni byli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi min. Ryszard Kamiński – Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który podkreślił ważność podjętego w czasie Forum tematu, przedstawiciele instytucji rolniczych, przedstawiciele przemysłu oraz nauki, organizacje związkowe, liczna grupa przedstawicieli firm związanych z szeroko pojętą obsługą rolnictwa, rolnicy uprawiający rzepak, a także reprezentanci Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.

Część wykładowa forum została poprowadzona przez znakomitych ekspertów. Dr hab. Witold Szczepaniak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaprezentował wpływ czynników produkcji na zawartość oleju w nasionach rzepaku, a Anna Bykowska reprezentująca Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju przedstawiła: „Czego oczekuje przemysł olejarski? Wymagania jakościowe dla rzepaku z perspektywy przetwórcy nasion”. Następnie odbyła się dyskusja panelowa z udziałem Dyrektora Generalnego PSOR Marcina Muchy, Dyrektora Generalnego PSPO i KIB Adama Stępnia, Szefa Działu Nasion na Europę Centralną Syngenta Sp. z o.o. Dariusza Sipa, przedstawiciela MRiRW Mariana Borka oraz Prezesa KZPRiRB Juliusza Młodeckiego. Moderatorem dyskusji panelowej był Karol Bujoczek – Redaktor Naczelny czasopisma Top Agrar Polska.
XIII Forum okazało się  bardzo udanym wydarzeniem ze względu na wysoce merytorycznie prelekcje oraz dyskusję, która poruszyła kluczowe z punktu widzenia producenta rolnego jak i przetwórcy zagadnienia dla branży rzepakowej.

Źródło: http://www.kzprirb.pl/xiii-forum-producentow-rzepaku-i-roslin-bialkowych-17-01-2020-2/

Komentarze zablokowane