Walne Zgromadzenie Członków

W dniu 28.06 br. odbyło się walne zgromadzenie Członków Opolskiego Związku.

W porządku zgromadzenia między innymi były wybory do zarządu. Wyniki przedstawiają się następująco:

Mariusz Olejnik -Prezes Zarządu

Paweł Wojtowicz- Wiceprezes Zarządu

Czesław Wojtowicz- Członek Zarządu

Anna Kainka -Członek Zarządu

Aleksander Materla -Członek Zarządu

Została także przedstawiona informacja o planowanych zadaniach na 2018 r.:

- przez KOWR OT Opole– Radosław Jarosz - Dyrektor KOWR OT w Opolu, oraz

-przedstawiciela Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa- Oddziału w Opolu

 

Komentarze zablokowane