Walne Zgromadzenie Członków

W dniu 30 maja 2019r. w Izbie Rolniczej w Opolu  odbyło się sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Związku. Na zebraniu podsumowano 2018r. oraz wybrano delegatów na  Zjazd Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z siedzibą w Warszawie.Wysłuchano również wystąpień zaproszonych gości m.in. dyrektora KOWR-OT Opole Radosława Jarosz. W porządku spotkania ujęto również:

Wystąpienie przedstawiciela firmy „ADAMA - Waldemar Mendel

Wystąpienie przedstawiciela firmy „MADA – Elżbieta Czerwonogóra

Komentarze zablokowane