VIII Dni Soi

 

W dniu 7 września 2018 r. odbyły się VIII Dni Soi -Inicjatywa Białkowa COBORU.

Konferencja objęła część referatową m.in:

Inicjatywa Białkowa COBORU- szczegóły działań podjętych w kierunku upowszechniania uprawy roślin bobowatych w Polsce-prof. dr hab. Edward Gacek

Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na plonowanie odmian soi w woj. opolskim-dr inż. Krzysztof Gawęcki

oraz zwiedzanie upraw soi w SDOO Głubczyce i Top Farms Głubczyce

Komentarze zablokowane