Tarcza Antykryzysowa – subwencje PFR

Tarcza Antykryzysowa - subwencje PFR
ING Bank Śląski przystąpił do obsługi programu „Tarcza Finansowa PFR" dla mikro, małych i średnich firm. Klienci banku będą mogli złożyć wniosek o subwencję Polskiego Funduszu Rozwoju dla swoich przedsiębiorstw za pomocą bankowości internetowej.
Z subwencji mogą korzystać firmy, które dotknął spadek przychodów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z COVID-19.
Przyznaną subwencję firma może przeznaczyć na:
 pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej,
 poprawienie płynności finansowej swojej firmy,
 zrekompensowanie szkód poniesionych w wyniku pandemii,
 ochronę miejsc pracy,
 spłaty zaciągniętych kredytów, z zastrzeżeniem, że na ten cel może zostać przeznaczone maksymalnie 25% wysokości otrzymanej subwencji.
W przypadku gdy wsparcie w ramach Programu jest łączone z innymi formami wsparcia związanego z COVID-19, łączny limit pomocy uzyskanej z różnych źródeł dla beneficjentów działających w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych nie może przekroczyć 100 tys. euro.
Więcej informacji na stronie: https://www.ing.pl/kontakt/tarcza-finansowa-pfr oraz https://media.ing.pl/informacje-prasowe/926/pr/503566/subwencje-pfr-dla-firm-w-ing

Gwarancje BGK
ING Bank Śląski jako pierwszy bank udostępnił Portfelową Linię Gwarancyjną z Funduszu Gwarancji Płynnościowych (PLG FGP) we współpracy z BGK. Z nowego instrumentu mogą skorzystać firmy będące klientami banku. Gwarancja umożliwi przedsiębiorcy uzyskanie kredytu z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej.
Środki z kredytu mogą być przeznaczone na :
• finansowanie produkcji w toku i zapasów produktów rolnych, oraz
• zakup środków do produkcji rolnej.
Główne Warunki Programu Funduszu Gwarancji Płynnościowych:
 pokrywa do 80% kwoty kredytu, odpowiednio nowego, jak i istniejącego,
 obejmuje gwarancją kredyty odnawialne, w tym w rachunku bankowym i nieodnawialne udzielane lub odnawiane po 1 marca 2020 roku na okres do dwóch lat,
 obejmuje gwarancją kwotę od minimum 3,5 mln zł do 200 mln zł,
 okres gwarancji wynosi maksymalnie 27 miesięcy i nie może być dłuższy niż okres, na jaki udzielono kredytu + 3 miesiące,
 wysokość kredytu, którego zabezpieczeniem będzie gwarancja to min. 4,375 mln zł.
Więcej informacji na: https://media.ing.pl/informacje-prasowe/926/pr/497960/13-mld-zl-na-gwarancje-kredytowe-dla-firm-w-ing oraz https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-z-funduszu-gwarancji-plynnosciowych/najczesciej-zadawane-pytania-i-odpowiedzi-o-fgp/

Komentarze zablokowane