Sympozjum ,, Czas na zmiany – dyrektywa azotanowa w praktyce w warunkach zmian klimatycznych – II edycja

Katedra Inżynierii Biosystemów, Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki, Politechniki Opolskiej zaprasza do udziału w Międzynarodowym Sympozjum ,, Czas na zmiany – dyrektywa azotanowa w praktyce w warunkach zmian klimatycznych – II edycja”, które odbędzie się     w dniu 12.12.2018 o godz. 10.00 w Łączniku w Auli Błękitnej na Politechnice Opolskiej,            ul. Mikołajczyka 16, 45-271 Opole.

 

PROGRAM MIĘDZYNARODOWEGO SYMPOZJUM

 

09.00-10.00 Rejestracja uczestników

 

10.00-10.15  Powitanie gości oraz uroczyste otwarcie Międzynarodowego Sympozjum

prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf – Rektor Politechniki Opolskiej

dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, prof. PO Politechnika Opolska

dr Ryszard Bandurowski  SPIC in Agriculture.eu

 

10.15-10.45  Koncert tercetu skrzypcowego Appasionato

 

 

 

 

10.45-12.15 Sesja referatowa I

 

10.45-11.00 Julian Młodecki ,Adam Stępień  KZPRZ i RB, PSPO  Warszawa ,, Rzepak ozimy ,perspektyw uprawy  w  Polsce

11.00-11.15 mgr inż. Mariola Piotrowska, WODR Poznań ,, Dyrektywa azotanowa dokumentacja,   wdrożenie ,kontrola realizacji

11.15-11.30  mgr inż. Tomasz Piotrowski, Biostyma Sp.z o.o. ,, Przegląd doglebowych nawozów azotowych - obecne praktyki i nowe możliwości aplikacji azotu. Połączone  nawożenie doglebowe oraz dolistnie azotem w praktyce 2017/2018 wyniki doświadczeń oraz aplikacji polowych. Hybrydowa technologia nawożenia azotem

11.30-11.45 dr inż. Ryszard Bandurowski, SPIC in Agriculture.eu ,,Poprawa efektywności gospodarowania azotem w rolnictwie polskim - obieg azotu w glebie ,obieg azotu w roślinach uprawnych (mechanizmy pobierania  azotu w glebie oraz przez liście, optymalizacja wykorzystania azotu )

11.45-12.00 Tomasz Piotrowski MICROMOX Polska, prof. dr hab. Mariola Głazek,

mgr inż. Aleksandra Ruczaj, Instytut Ochrony Roślin PIB w Poznaniu o/Sośnicowice ,,Wpływ redukcji dawki azotu na plon i jego parametry

12.00-12.15  Wilson Bordman, Micromix Wielka Brytania ,,Innowacyjne - światowe  rozwiązanie pozwalające na utrzymanie wysokiego poziomu plonów w warunkach  ograniczonego podawania azotu  (doświadczenia brytyjskie, francuskie , niemieckie , ukraińskie ,polskie)

 

12.15-12.30 Przerwa kawowa

 

12.30-14.30 Sesja referatowa II

 

12.30-12.45 dr Ryszard Bandurowski, OBR Twardawa ,,Ośrodek Badawczo Rozwojowy w praktyce - zredukowane ilości azotu w kluczowych uprawach   - SPIC na polach OBR Twardawa (wyniki 2016/2017/2018 dla buraków cukrowych rzepaku ozimego pszenicy ozimej i kukurydzy soi 3 lata doświadczeń)

12.45-13.00 Melvin Huber, GrainSense USA , Niemcy ,,Szybka  diagnostyka parametrów zbóż i rzepaku na polu (białko, wlg. zaw. oleju oraz węglowodanów)

13.00-13.15 mgr inż. Jerzy Malec, AgroSeed Węgry ,,Odmiany kukurydzy na miarę obecnych czasów (susza oraz niskie temperatury )

13.15-13.30 dr inż. Krzysztof Gawęcki, SDOO Głubczyce ,,Doświadczenia  PDO 2018   lista  odmian rekomendowanych

13.30-13.45 mgr inż. Mariola Piotrowska, WODR Poznań ,,Algorytmy w praktyce ,rzepak ozimy, pszenica ozima ,kukurydza ,buraki cukrowe

13.45-14.15 Dyskusja – określenie dalszych działań na podstawie potrzeb producentów rolnych w obecnych warunkach  gospodarowania.

14.15-14.30 Podsumowanie i zakończenie Międzynarodowego Sympozjum

                     dr Ryszard Bandurowski Ośrodek  SPIC in Agriculture .eu   

14.30-15.00 Lunch

 

Z uwagi na sprawy organizacyjne uprzejmie prosimy o  potwierdzenie swojego uczestnictwa do dnia  07.12.2018

 

  1. Mail : suszka@micromix.com.pl (z adnotacją: cześć druga Sympozjum Azotanowe  II Opole -potwierdzenie )
  2. 61 611 39 72 (z hasłem: cześć druga Sympozjum Azotanowe Opole  - potwierdzenie)

 

Z nadzieją na Państwa uczestnictwo, w imieniu organizatorów

 

 

SPIC in Agriculture.eu

dr inż. Ryszard Bandurowski

 

Komentarze zablokowane