Spotkanie Porozumienia związków ( G-5)

8 października 2018 r. we Wrześni  odbyło się spotkanie  Porozumienia związków ( G-5). Przewodniczył Prezes Lubuskiego Związku Rolników, Pan Zygmunt Jodko. Obecni byli: Prezes Zarządu Federacji ZP-DiWR w Warszawie, Pan Leszek Dereziński, Prezes Opolskiego Związku Producentów Rolnych, Pan Mariusz Olejnik, Prezes DZDiWNR we Wrocławiu, Pan Romuald Jankowski, Prezes Związku Pracodawców Rolnych w Łodzi, Pan Waldemar Dobrowolski oraz zaproszeni Goście ,  Henryk Ordanik i Hubert Kulesza. Poruszono aktualne problemy  będące  przedmiotem prac Federacji, m.in. związane z propozycjami zmian w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i o kształtowaniu ustroju rolnego.

Komentarze zablokowane