Spotkanie on-line poświęcone proponowanym rozwiązaniom w zakresie warunkowości i ekoschematów

Spotkanie on-line poświęcone proponowanym rozwiązaniom w zakresie warunkowości i ekoschematów

4 lutego w związku z zaproszeniem Pani Joanny Czapli Dyrektor Departamentu Płatności Obszarowych MRiRW odbyło się spotkanie on-line poświęcone proponowanym rozwiązaniom w zakresie warunkowości i ekoschematów w ramach płatności bezpośrednich.

Spotkanie związane było z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023- 2027. W spotkaniu Federację reprezentowali Prezes Mariusz Olejnik i Prezes Waldemar Rolewski.
Prezes Mariusz Olejnik zabierając głos przekazał jak kilku innych uczestników, że aby zachować szczelność programu nie powinno się wyłączać z ekoschematów gospodarstw do 10 ha, których jest w Polsce około 50%. W przypadku ekoschematu nr 4 Zielone ścierniska zaproponował skrócenie okresu pozostawienia po zbiorze ścierniska z 15 marca na 1 marca. W przypadku ekoschematu nr 14 Pasy uprawne wolne od pestycydów i nawozów uważa, że pasy powinny mieć powierzchnię 20% gospodarstwa, a nie działki rolnej. Szerokość pasów uprawnych powinna być mniejsza niż 9 m, a ponadto powinno się wykorzystywać pasy ścieżek technologicznych. Prezes Mariusz Olejnik uważa, że terminy wejścia rolników w pole z nawozami, środkami ochrony roślin lub uprawami powinny być bardziej elastyczne, lecz przy osiągnięciu celu. Jest to tym bardziej istotne przy uwzględnieniu ostatnich anomaliów pogodowych.
Prezes Waldemar Rolewski przekazał: „W 2004 roku gdy przystępowaliśmy do UE mieliśmy o połowę niższe plony referencyjne niż średnia w UE. W oparciu o te plony zostały policzone dopłaty obszarowe. Po 16 latach nadal opłaty obszarowe uzyskiwane przez Polskę są niższe niż np. francuskie, a wielokrotnie niższe od duńskich czy holenderskich. Dochód większości polskich gospodarstw nie wystarcza na pokrycie parytetowych kosztów pracy, stąd błędem jest wspieranie nisko wydajnych gospodarstw kosztem tych nowoczesnych i wysokoprodukcyjnych. Błędem jest płacenie pseudorolnikom za niewykorzystanie potencjału swoich gospodarstw”.

Komentarze zablokowane