Seminarium Rolnicze w Olszowej, Olszowa, 30.05.2016r.

W dniu 30.05.2016r w siedzibie "Agrocentrum" w Olszowej odbyło się Seminarium pt."Wypracowanie metod wsparcia dla produkcji polowej, przetwórstwa oraz pozyskania rynków zbytu roślin bobowatych, jako źródła rodzimego białka i jego udziału w paszach dla zwierząt" z inicjatywy OZPR, Agrocentrum Olszowa oraz KZPRiRB - jedynej w kraju organizacji reprezentującej interesy rolników- prtoducentów roślin białkowych. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele dostaw bialka paszowego czyli producenci rolni, przetwórnie, wytwórnie pasz, hodowcy zwierząt, Polska Nauka oraz przedstawiciele MRiRW w osobach: Podsekretarza Stanu Rafała Romanowskiego, Naczelnika Wydziału Płatności Bezpośrednich Tomasza Figurskiego oraz z-ca Dyrektora ds. hodowli roślin i nawożenia Krzysztofa Smaczyńskiego.


PROGRAM SEMINARIUM:


  1. Opolskie Inicjatywy wdrażania postępu agrotechnicznego w uprawie, produkcji i zagospodarowaniu soi jako komponentu do produkcji pasz – Krzysztof Gawęcki (KZPRiRB), dr Kazimierz Pyziak (SDOO Głubczyce), dr Władysław Kościelniak (ekspert ds. soi),
  2. Bioróżnorodność w Polskim Rolnictwie - potrzeby i wyzwania - Prof. A. Kotecki,
  3. Doświadczenia i wyniki Programu "Ulepszenie krajowych źródeł białka roślinnego i ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach” - Michał Jerzak (UP Poznań). Efekty wprowadzenia dotychczasowych dopłat do uprawy roślin bobowatych z punktu widzenia rolników – Mariusz Olejnik , Aleksander Materla,
  4. Debata uczestników przedstawicieli łańcucha dostaw tj.: producentów rolnych, producentów pasz, hodowców zwierząt, producentów żywności nad propozycją KZPRiRB wprowadzenia zmian w systemie wsparcia bobowatych w okresie 2017-2020r., Prowadzący debatę - Karol Bujoczek (TopAgrar),
  5. Podsumowanie Seminarium - prezentacja wniosków z debaty, jako wstępnej propozycji KZPRiRB dla Ministerstwa Rolnictwa

Komentarze zablokowane