Posiedzenie Rady Społecznej ANR, Opole 18.10.2016r.

 

Dnia 18.10.2016r przy Dyrektorze OT Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu odbyło się posiedzenie Rady Społecznej.

 

 

Program posiedzenia Rady Społecznej

przy Oddziale Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu

w dniu 18 października 2016r.

  1. Powitanie zaproszonych członków Rady Społecznej przy ANR OT w Opolu.
  2. Zatwierdzenie protokołu nr 5/2016 z posiedzenia Rady Społecznej przy OT ANR w Opolu
    z dn. 15.09.2016r.
  3. Rozpatrzenie wniosku o powołanie przedstawiciela Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych-Rolników Śląskich oraz przedstawiciela Związku Zawodowego Rolników Rzeczpospolitej „SOLIDARNI” do Rady Społecznej przy Oddziale Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu.
  4. Wnioski ANR o wyrażenie zgody na:

1) wydzierżawienie na okres 10 lat dz.nr 417/2 o pow. 29,8979 ha obr. Hajduki Nyskie,

2) sprzedaż dz.nr 1192/1 o pow.31,5215 ha i dz.nr 1238/3 o pow.0,7347 ha obr.Pogórze gm.Skoczów, stanowiące część gospodarstwa rybackiego Pogórze,

3) wydzierżawienie na okres 1 roku dz.nr 106/57, 108/57, 109/57, 110/57, 54, 55, 56 o łącznej pow.38,3748 ha, poł. w  obr.Toszek,

4) wydzierżawienie na okres 10 lat dz.nr 1/1, obr.Rychnów o pow.28,5300 ha,

5) wydzierżawienie do dnia 30.09.2017r. dz.nr 5 i dz.nr 6 o łącznej pow.46,8800 ha, poł. w obr.Lubomia gm.Lubomia,

6) wydzierżawienie dz.nr 41 o pow.21,7600 ha, poł.w obr.Lubsza, gm.Woźniki na okres 10 lat,

7) wydzierżawienie dz.nr 1259/60 o pow.17,1373 ha, obr. Złoty Potok, gm.Janów na okres 10 lat,

8) wydzierżawienie dz.nr 29/2 o pow.38,1300 ha, obr. Kamienna, gm.Namysłów na okres 10 lat.

9) wydzierżawienie dz.nr 645/21 o pow.47,3174 ha, m. Chróścina, gm. Skoroszyce na okres 1 roku,

10) wydzierżawienie na okres 1 roku dz.nr 1108/88, 1940/78, 1894/78 o łącznej pow. 63,3974 ha, poł. w obr.Dziećkowice, m.Mysłowice,

11) wydzierżawienie na okres 10 lat dz.nr 1122/78, 627/78, 1577/78, 1566/78, 1585/78, 1580/78
o łącznej pow.16,8912 ha, poł.w obr.Dziećkowice, m.Mysłowice,

12) wydzierżawienie na okres 10 lat dz.nr 405/4 o pow.36,4131 ha poł.w m.Kłodobok, gm.Kamiennik,

13) wydzierżawienie na okres 10 lat dz.nr 425, 426 o łącznej pow. 28,55 ha, poł. w m. Kłodobok,  gm.Kamiennik

               5. Sprawy różne, wolne wnioski.

               6. Zakończenie spotkania.

 

 

Komentarze zablokowane