Porozumienie Rolników Opolszczyzny: System szacowania szkód zaniża liczbę poszkodowanych gospodarstw

Porozumienie Rolników Opolszczyzny w piśmie do ministra rolnictwa solidaryzuje się z opinią Krajowej Rady Izb Rolniczych na temat wprowadzenia nowej aplikacji do składania wniosków suszowych. Wprowadzenie aplikacji nie przewiduje okresu przygotowawczego i nie daje możliwości alternatywnego zgłaszania szkód. Zdaniem rolników, brak procedur odwoławczych działa na ich niekorzyść i podważa wiarygodność tej metody stwierdzania suszy.

Instytucje otoczenia rolnictwa wielokrotnie zgłaszały błędy w sposobie szacowania szkód, brak dostatecznej liczby punktów pomiarowych oraz nieprawidłową metodologię szacowania szkód, brak dostatecznej liczby punktów pomiarowych. W ocenie tych organizacji, postulaty nie zostały zrealizowane, a proponowane rozwiązania jeszcze bardziej zaniżają liczbę poszkodowanych gospodarstw.

W tym roku szacowanie szkód miało się odbywać w formie hybrydowej, wyników satelitarnych oraz pomiarów radarowych. Ten sposób szacowania wystąpienia suszy miał zastąpić tradycyjne komisje suszowe, które odbywały wizje lokalne na polach poszkodowanych rolników.

“Nas to ucieszyło, bo epidemia koronawirusa uniemożliwiła zbieranie się komisji suszowych. Połączenie danych z radarów naziemnych i satelity rozwiązałoby temat. Ostatecznie postawiono na stary system i zmodyfikowano go w stronę jeszcze bardziej niedostępnego systemu, bo elektronicznego zgłaszania szkody. Jest on praktycznie całkowicie oparty o wskazania INUG-owskie” – mówi Prezes Izby Rolniczej w Opolu Marek Froelich.

„Wnioski do pobrania ze strony tego instytutu są dostępne tylko z tych terenów, które IUNG uznaje za dotknięte suszą. Jest to naszym zdaniem bardzo niebezpieczne, bo wskazania z Puław były zawsze zawodne i wielce niedokładne”, dodaje Prezes Izby Rolniczej w Opolu Marek Froelich.

Liczba stacji INUG na Opolszczyźnie niewiele się zmieniła, bo kiedy samorządy chciały postawić stacje monitorowania, sugerowano, że te inwestycje nie są przyszłościowe, bo będą funkcjonowały georadary. Ostatecznie, dzisiaj o suszy na danym terenie decyduje uśredniony wynik ze wszystkich stacji INUG w województwie opolskim.

źródło:http://www.izbarolnicza.opole.pl/porozumienie-rolnikow-opolszczyzny-system-szacowania-szkod-zaniza-liczbe-poszkodowanych-gospodarstw/

Komentarze zablokowane