Porozumienie o współpracy związków zrzeszonych w Federacji

Dostrzegając potrzebę konsolidacji nw. Związków z terenu województw: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego i łódzkiego przez:

- Związek Dzierżawców Nieruchomości Rolnych w Gliwicach,

- Opolski Związek Producentów Rolnych w Opolu,

- Dolnośląski Związek Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu,

- Lubuski Związek Rolników w Baczynie,

- Związek Pracodawców Rolnych w Łodzi

a także mając na uwadze obronę ekonomicznych, zawodowych i społecznych interesów Członków wymienionych organizacji, postanowiono podpisać Porozumienie o współpracy.

Porozumienie o współpracy Związków wojewódzkich zrzeszonych w Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Warszawie, podpisane zostało w dniu 27.04.2017 r w Warszawie podczas spotkania przedstawicieli Zarządów ww.wymienionych organizacji.

 

Komentarze zablokowane