Konferencja „Rola spółdzielni we wzmacnianiu pozycji gospodarczej i społecznej rolników”

W poniedziałek 17 czerwca 2019 r.w        Centralnej Bibliotece Rolniczej w          Warszawie odbyła się konferencja pt.: „Rola spółdzielni we wzmacnianiu pozycji gospodarczej i społecznej rolników”

09:30 Sesja powitalna  
5 min Karol Bujoczek/Agnieszka Falba-Gałkowska Wprowadzenie (program wystąpienia, logistyka, tłumaczenie)
5 min Pan Zbigniew Filipkowski Dyrektor Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego
10 min Pan Marian Sikora Przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych
15 min Pan Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
10 min Pan Thomas Magnusson Przewodniczący Głównego Komitetu Spółdzielczości w UE Cogeca
10 min Pan Czesław Adam Siekierski Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego
10:25 Główne wystąpienie
20 min Kevin Keary (do potwierdzenia) Członek Gabinetu Europejskiego Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi
20 min Sesja pytań i odpowiedzi
11:05 Przerwa kawowa
11:20 Okrągły stół/panel „Współpraca rolników jako narzędzie w walce z wyzwaniami w ramach łańcucha dostaw żywności”
Pan Witold Boguta Prezes Zarządu Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw – Polska
Leonardo Pofferi Przewodniczący Komitetu Koordynacji Politycznej Cogeca
Jannes Maes Przewodniczący  Europejskiej Rady Młodych Rolników CEJA
Alexander Stein Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (kwestie spółdzielczości)
Pan Marian Borek Zastępca Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych Ministerstwo Rolnictw i Rozwoju Wsi
Krajowa organizacja europejskiej spółdzielni rolniczej
Prowadzenie : Karol Bujoczek, Redaktor naczelny TOPAGRAR
12:50 Przerwa lunchowa
14:00 Dyskusja/wymiana poglądów Wyzwania rynku a sposoby wykorzystania mocnych stron spółdzielni rolniczych
30 min Pan Christian Pèes

oraz

Pan Mariusz Olejnik

Prezes grupy spółdzielczej Euralis, wiceprezes Coop de France oraz wiceprzewodniczący Cogeca

Prezes Spółdzielni Grup Producentów Rzepaku „Polski Rzepak”

Moderator: Umberto Di Pasquo, Starszy doradca polityczny, kwestie spółdzielcze, Copa-Cogeca
14:30 Okrągły stół/panel  „W jaki sposób można zaspokajać potrzeby gospodarcze i społeczne rolników oraz wspierać rozwój działalności?”
Pan Ramon Armengol Członek zarządu hiszpańskich spółdzielni Cooperativas Alimentarias, wiceprzewodniczący Cogeca
Pan Darragh Walshe Dyrektor wykonawczy ds. rozwoju prawnego i współpracy oraz sekretarz Komitetu ds. przedsiębiorczości wiejskiej ICOS - spółdzielnia irlandzka.
Pan Tomaso Mario Abrate Włoskie spółdzielnie Confcooperative, wiceprzewodniczący grupy roboczej „Mleko i produkty mleczne” Copa-Cogeca
Pani Agnieszka Maliszewska Sekretarz Zarządu, Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka – Polska
Pan Jerzy Dąbrowski Dyrektor Departamentu Rynków Rolnych Ministerstwo Rolnictw i Rozwoju Wsi
Pan Heinz-Juergen Zens Przedstawiciel niemieckich spóldzielni Deutscher Raiffeusenverband e V. (DRV), biuro w Brukseli
Moderator : Isabel Basto, Stały przedstawiciel Confagri w Brukseli
16:00 Podsumowanie
10 min Pan Marian Sikora Przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych

 

 W kolejnym dniu przewidziano wizyty w spółdzielniach rolniczych warzyw i owców, mleczarskiej

 

Komentarze zablokowane