I Posiedzenie Rady Społecznej działającej przy Dyrektorze KOWR OT w Opolu

W dniu 25.05  br. w siedzibie Izby Rolniczej odbyło się pierwsze posiedzenie po okresie zawieszenia na czas pandemii Rady Społecznej przy Dyrektorze KOWR w Opolu.

Spotkanie odbyło się według następującego porządku:

1. Powitanie zaproszonych członków Rady Społecznej przy KOWR OT w Opolu i zatwierdzenie porządku obrad.

2. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Społecznej przy Dyrektorze KOWR OT Opole.

3. Zasady przedłużania dzierżaw.

4. Zasady tworzenia Ośrodków Produkcji Rolnej.

5. Aktualny stan gruntów; - wydzierżawionych w 2020r. oraz do marca 2021r. - przeznaczonych obecnie do dzierżawy ze wskazaniem dla poszczególnych powiatów.

6. Jak kształtuje się zapotrzebowanie na grunty w poszczególnych gminach na podstawie pisma z dnia 28.12.2020r. kierowanego do gmin w zakresie popytu na grunty rolne przez miejscowych rolników.

7. Promocja Straganów Opolskich.

8. Zakończenie posiedzenia.

Na Przewodniczącego Rady wybrano Pana Marka Froelicha-Prezesa Izby Rolniczej , na wiceprzewodniczącego wybrany został Pan Mariusz Olejnik- Prezes Opolskiego Związku Producentów Rolnych , zaś sekretarzem została Pani Danuta Bajak-z Opolskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych.

 

Komentarze zablokowane