27.09.2018r. Posiedzenie Członków Rady Społecznej

W dniu 27.09.2018 r. w siedzibie KOWR OT w Opolu, odbyło się III posiedzenie Członków Rady Społecznej .

Porządek posiedzenia:

  1. Powitanie zaproszonych członków Rady Społecznej przy Dyrektorze KOWR OT
    w Opolu.
  2. Zatwierdzenie protokołu nr 2/2018 z posiedzenia Rady Społecznej przy KOWR OT w Opolu z dn. 27.06.2018r.
  3. Przedstawienie informacji z bieżącej działalności KOWR OT w Opolu.
  4. Opinia Rady Społecznej przy Dyrektorze KOWR OT w Opolu dot. dzierżawy nieruchomości rolnych przekraczających 150% średniej wojewódzkiej.
  5. Opinia Rady Społecznej przy Dyrektorze KOWR OT w Opolu dot. sprzedaży nieruchomości rolnej pow. 2 ha.
  6. Sprawy różne wolne wnioski.

 

Komentarze zablokowane