Monthly Archives: luty 2018

Posiedzenie Zespołu ds. analiz szans i zagrożeń..

W dniu 6 lutego br. w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się czwarte posiedzenie Zespołu ds. analiz szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich w województwie opolskim. W trakcie posiedzenia został omówiony aktualny stan prac nad realizowanym przez Zespół „projektem diagnozy…” . W spotkaniu uczestniczył Prezes Zarządu Mariusz Olejnik.
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Spotkanie Członków Porozumienia Rolników Opolszczyzny

W dniu 2 lutego br. w biurze Izby Rolniczej w Opolu odbyło się spotkanie Członków Porozumienia Rolników Opolszczyzny. Celem spotkania było wypracowanie programu działań, jak i wspólnych inicjatyw, wystąpień do władz rządowych i samorządowych. Istotną kwestią z tego spotkania był fakt, że wszystkie organizacje potwierdziły konieczność uczestniczenia w Porozumieniu Rolników Opolszczyzny. Izba Rolnicza podtrzymała obowiązek…
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Spotkanie Zarządu Federacji

W dniu 30 stycznia br. w Poznaniu odbyło się spotkanie Członków Zarządu Federacji. Dyskutowano m.in. nad wypracowaniem stanowiska Federacji dot. nowelizacji ustaw, w tym ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP w kwestii warunków dzierżawy NRSP. W spotkaniu uczestniczył Prezes Zarządu OZPR Mariusz Olejnik.
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Posiedzenie Zarządu OZPR

W dniu 29 stycznia br. odbyło się posiedzenie Zarządu OZPR. Omówione zostały sprawy bieżące Związku, planowany wyjazd studyjny do woj. lubuskiego i zachodniopomorskiego, wyjazd członków Związku w Beskidy. Dyskutowano nad stanowiskiem OZPR przed spotkaniem Zarządu Federacji oraz Porozumienia Rolników Opolszczyzny. Prezes Mariusz Olejnik poinformował zebranych o działaniach Federacji.
CZYTAJ CAŁOŚĆ