6 sierpnia  Federacja przekazała Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi poparcie uwag KZPPTCH POLPIG do rozporządzenia w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem ASF dotyczącego utrzymywania świń na wybiegach w strefie czerwonej i niebieskiej. Nowelizacja będzie sprzyjała walce z wirusem i nie spowoduje dużego uszczerbku w pogłowiu świń. Jednocześnie Federacja uważa, że rolnicy którzy zostaną zobowiązani do likwidacji świń utrzymywanych na wybiegach powinni otrzymać odpowiednie rekompensaty.

17 sierpnia Prezes Mariusz Olejnik jako członek Porozumienia Rolników Opolszczyzny spotkał się z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panem Ryszardem Kamińskim. Rozmowy toczyły się wokół problemu gryzoni, suszy rolniczej i nowych sposobów szacowania suszy, wokół ubezpieczeń rolnych i nowej ustawy, która ma zmienić ustawę o ubezpieczeniach rolniczych. Rozmowa dotyczyła również prowadzenia gospodarstw integrowanych i ekologicznych w związku z programem Europejski Zielony Ład. Sporo miejsca poświęcono trudnej sytuacji rolników południowej części województwa opolskiego, którą w tym roku dotknęła plaga myszy i innych gryzoni, które niszczą uprawy. Opolscy rolnicy zaproponowali, żeby stworzyć możliwość przygotowania oferty ubezpieczeń z dopłatą z budżetu państwa podobnie, jak to ma miejsce w przypadku innych klęsk. Delegacja Porozumienia Rolników Opolszczyzny postulowała przygotowanie rozwiązań przeciwdziałania tej pladze i zaapelowała o podjęcie konkretnych kroków zmierzających do złagodzenia skutków plagi gryzoni i zapobieżenia jej w przyszłości.

20 sierpnia Federacja otrzymała pismo z MRiRW o powołaniu Pana Zygmunta Jodko Członka Zarządu Federacji na eksperta i członka Zespołu ds. ułatwiania eksportu artykułów rolno-spożywczych wymagających certyfikatu halal na rynki muzułmańskie.

26 sierpnia w Hotelu Edison w Baranowie k/Poznania odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji. Na spotkaniu członkowie Zarządu omówili spotkania, w których uczestniczyli w ostatnim czasie, w tym głównie spotkanie z kierownictwem KOWR w dniu 24 lipca br. Przedstawiono analizę korespondencji oraz sytuację finansową. Prezes Mariusz Olejnik poinformował o złożeniu deklaracji członka wspierającego przez trzy podmioty: firmę Green Bear Corporation Poland Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Rolno- Handlowe "Kłos" z Grupy Pieprzyk oraz Top Farms Głubczyce Sp. z o.o. Jednogłośnie podjęto uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków wspierających. Ustalono także konieczność złożenia pisma do Dyrektora Generalnego KOWR z prośbą o spotkanie z Zarządem Federacji w celu omówienia zasad podpisywania porozumień przy tworzeniu Ośrodków Produkcji Rolnej. Zarząd podjął decyzję o podpisaniu deklaracji członkowskiej przystąpienia do Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny. Federację będzie reprezentował Pan Waldemar Dobrowolski- Członek Zarządu Federacji. Rozpatrzono również pozytywnie propozycję podpisania Porozumienia o współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Rolnictwa Zrównoważonego "ASAP", którą Federacja otrzymała od firmy Bayer Sp. z o.o. Celem porozumienia jest podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju i promocji rolnictwa zrównoważonego. Porozumienie zostało podpisane przez przedstawicieli Zarządu. W planach działania Federacji na okres do końca bieżącego roku jest zorganizowanie dwóch spotkań z kierownictwem KOWR, spotkania z Ministrem Rolnictwa po rekonstrukcji Rządu oraz organizacja Zjazdu Federacji na przełomie października/ listopada i przygotowanie budżetu na następny rok.