Tematem posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi była informacja ministrów: rolnictwa i rozwoju wsi oraz spraw zagranicznych w sprawie zasad obrotu artykułami rolno-spożywczymi między Polską a Ukrainą. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 31 MARZEC