NEWSLETTER 9/2022

27-28 września w Warszawie odbył się Zjazd jednego z członków Federacji- Krajowego Związku Pracodawców- Producentów Trzody Chlewnej POLPIG. W pierwszym dniu Zjazdu skupiono się na sprawach organizacyjnych, w tym sprawozdaniu z działalności za rok 2021. Ponadto poruszone zostały sprawy zdrowia zwierząt oraz kierunki rozwoju trzody chlewnej. Drugi dzień Zjazdu to część konferencyjna z wystąpieniami m.in. takich prelegentów jak: Marek Zagórski, Karolina Maciorowska, Jerzy Plewa, Zygmunt Jodko, Grzegorz Brodziak, Janusz Wojtczak i Tomasz Trela. Członek Zarządu Federacji Pan Zygmunt Jodko przedstawił informacje o projekcie pilotażu zwalczania ASF w województwie lubuskim w latach 2022- 2023. Wiceprezes Zarządu Federacji Grzegorz Brodziak przedstawił referat nt. Praktyczne rozwiązania technologiczne do osiągania celów strategicznych UE na fermach trzody chlewnej. W Zjeździe POLPIG uczestniczył także Wiceprezes Zarządu Federacji dr Waldemar Rolewski.

26-27 września w Koprzywnicy niedaleko Przechlewa odbyło się jedno z pięciu seminariów organizowanych w ramach projektu Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa „Europejski Zielony Ład- wyzwania i szanse dla polskiego rolnictwa”. Pierwszego dnia odbył się panel ekspercki oraz dyskusja. Prelegentami byli przedstawiciele świata nauki i urzędów państwowych. Dyskusja zakończona została sformułowaniem wypracowanych kierunków działań. Kolejnego dnia odbyła się wizyta terenowa w przedsiębiorstwie Goodvalley S.A. Przechlewo. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć wytwórnię pasz w Koczale, fermę mateczną na 8000 loch z prosiętami i biogazownię rolniczą 2,1 MW, a także zapoznać się z praktycznym zastosowaniem zasad rolnictwa precyzyjnego i obejrzeć w terenie pracę maszyn.

W Seminarium brał udział Wiceprezes Zarządu Federacji i jednocześnie Prezes Zarządu Goodvalley Agro Grzegorz Brodziak oraz Wiceprzewodniczący Rady Federacji Łukasz Gapa.

21 września blisko 130 osób wzięło udział w IV edycji konferencji „O-Polski Rynek Rzepaku i Zbóż”, która odbyła się w Prószkowie k. Opola. Mariusz Olejnik, prezes Opolskiego Związku Producentów Rolnych i szef Polskiej Federacji Rolnej podkreślał, że przed towarowymi gospodarstwami rolnymi stoją wielkie wyzwania, z którymi będą musiały sobie poradzić. – Jednym z nich jest Europejski Zielony Ład, który zbliża się wielkimi krokami i budzi ogromne wątpliwości. O tym, co czeka europejskie rolnictwo w zakresie EZŁ i Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-27 mówił dr Jerzy Plewa, ekspert Team Europe, były dyrektor generalny Komisji Europejskiej ds. rolnictwa. – W kolejnych latach europejskie rolnictwo musi postawić na bioróżnorodność i zrównoważenie. W programie konferencji znalazła się obszerna prezentacja analityka Mirosław Marciniaka (firma InfoGrain), który przedstawił najbardziej aktualną analizę rynku zbóż i rzepaku. Adam Stępień, dyrektor generalny Krajowej Izby Biopaliw oraz Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju informował o wycofaniu się rządu ze szkodliwego projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

6 września Polska Federacja Rolna zaapelowała do Wicepremiera Henryka Kowalczyka o rozpoczęcie dyskusji o systemowych rozwiązaniach naliczania wysokości czynszu dzierżawnego. Polska Federacja Rolna sugeruje naliczanie czynszu na podstawie średniej ceny pszenicy z kilku półrocznych okresów poprzedzających datę zapłaty czynszu. W roku bieżącym zaproponowaliśmy jednorazowe zastosowanie wyliczenia czynszu na podstawie ceny pszenicy z dnia 30.09.2021 r.  powiększonego o wskaźnik inflacji.

5 września odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji online z udziałem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady. Celem posiedzenia było wypracowanie stanowiska Federacji dotyczącego potencjalnych problemów związanych ze znacznym wzrostem czynszów dzierżawnych w bieżącym roku oraz w latach kolejnych. Rolnicy, którzy zawarli umowy dzierżaw z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa nie spodziewali się tak wysokich wzrostów kosztów produkcji związanych z zakupem paliwa, nawozów, energii i czynszów dzierżawnych. Dochody osiągane ze sprzedaży produktów rolnych u części rolników nie rekompensują obecnych kosztów działalności rolniczej. Uzgodniono argumenty do przedstawienia na piśmie adresowanym do Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do wiadomości Kierownictwa KOWR. Uczestnicy spotkania zasugerowali konieczność spotkania się z Wicepremierem Henrykiem Kowalczykiem wraz z organizacjami, które także przedstawiły swoje uwagi i propozycje w powyższej sprawie.