NEWSLETTER 7 i 8/2022

30 sierpniaPrezes Mariusz Olejnik i Wiceprezes Waldemar Rolewski uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych Pani Danuty Demianiuk wieloletniej Wiceprezes Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

26 sierpnia odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji online z udziałem członków Rady. Łukasz Gapa Dyrektor biura Związku w Bydgoszczy przekazał informację o aktualnym postępie przygotowań do kolejnej edycji Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu. Ustalono, że Kongres odbędzie się w formule hybrydowej w dniu 16 listopada 2022 r. w Centrum Kongresowo- Wystawienniczym w Bydgoszczy. Kongres będzie podzielony na pięć tematycznym debat. Uczestnicy posiedzenia proponowali prelegentów do poszczególnych debat.

28 lipca Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk spotkał się z przedstawicielami organizacji rolniczych z Polski, Niderlandów, Grecji i Litwy. Tematem spotkania były inicjatywy wpływające na bezpieczeństwo żywnościowe Europy. Wicepremier Kowalczyk podczas spotkania podkreślał, że nie popiera planów Komisji Europejskiej dotyczących gwałtownej redukcji stosowania środków ochrony roślin. Federację reprezentował Wiceprezes Zarządu Waldemar Rolewski.

18 lipca odbyło się spotkanie inicjatywy #HodowcyRazem. Tematem spotkania było wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego projektów rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących uznania organizacji producentów i ich zrzeszeń na rynku mleka oraz na innych rynkach. W spotkaniu uczestniczyli Prezes Mariusz Olejnik i Wiceprezes Grzegorz Brodziak.

14 lipca w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk rozmawiał z przedstawicielami branży oraz instytucji państwowych. Celem spotkania była diagnoza obecnej sytuacji. Jak podkreślił wicepremier Henryk Kowalczyk, spotkanie służyło wymianie informacji, danych i poglądów, dzięki której możliwa była diagnoza dzisiejszej sytuacji na rynku zbóż, a przede wszystkim – wspólne ustalenie stanowiska wobec dzisiejszych problemów polskich rolników. W spotkaniu uczestniczył Mariusz Olejnik Prezes Zarządu.

7 lipca odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli organizacji działających jako inicjatywa #HodowcyRazem. Na posiedzeniu omówiono spotkania dotyczące ekoschematów w KPS z Ministrem Rolnictwa Henrykiem Kowalczykiem, Komisarzem Januszem Wojciechowskim oraz spotkanie organizacji rolniczych w KRIR. Prezes Jerzy Wierzbicki omówił projekty rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące uznania grup producentów na rynku mleka oraz na innych rynkach. Zachęcał do analizy tych projektów pod kątem możliwości uznania grup producentów wśród członków organizacji skupionych w inicjatywie #HodowcyRazem. W spotkaniu wzięli udział Prezes Mariusz Olejnik i Wiceprezes Grzegorz Brodziak.

6 lipca Wiceprezes Grzegorz Brodziak uczestniczył w panelu dyskusyjnym dotyczącym wpływu klimatu na rolnictwo i rolnictwa na klimat, w ramach III Pomorskiego Forum Solidarności Klimatycznej zorganizowanego przez Marszałka woj. pomorskiego. Z ciekawej dyskusji wynikły wnioski, że stoimy w obliczu coraz bardziej ekstremalnych zjawisk, związanych ze zmianą klimatu, ale również z wojną w Ukrainie, zerwanymi łańcuchami dostaw – przy jednocześnie zwiększającym się globalnym popycie na żywność.