NEWSLETTER 12/2023

7-8 grudnia Pani Agnieszka Rolewska-Nowak uczestniczyła w sesji plenarnej sektorowego dialogu społecznego i Zgromadzeniu Ogólnym Geopa- Copa. 7 grudnia EFFAT i Geopa spotkały się na sesji plenarnej europejskiego sektorowego dialogu społecznego na rzecz rolnictwa. Po roku wymian partnerzy społeczni podpisali wspólne oświadczenie uznające wpływ zmian klimatycznych na zatrudnienie w rolnictwie, zwłaszcza w zakresie straconych dni pracy i niekorzystnego wpływu na zdrowie pracowników rolnych. Za pomocą tego dokumentu partnerzy społeczni wezwali decydentów i władze publiczne do wdrożenia środków wsparcia dla pracodawców i pracowników. Zgromadzenie Ogólne Geopy zebrało się 8 grudnia  w Brukseli oraz w Internecie, aby omówić priorytety organizacji i bieżące sprawy. Pierwsza część spotkania obejmowała tematy informacyjne, w tym manifest Copa-Cogeca na wybory do Parlamentu Europejskiego oraz prace Copa-Cogeca nad proponowaną ustawą o renaturyzacji przyrody. Ponadto DG AGRI wzięła udział w spotkaniu, aby przedstawić niedawno uruchomioną sieć UE WPR i Europejski Pakt Wiejski. Pan Waldemar Rolewski uczestniczył w zgromadzeniu ogólnym online, Pani Agnieszka Rolewska-Nowak była stacjonarnie na spotkaniu w Brukseli.

12 grudnia odbyło się posiedzenie Zarządu PFR w formule online. Uzgodniono przesłanie do nowo wybranego Premiera i Ministra Rolnictwa listu z gratulacjami poszerzonego o krótką informację o Federacji i wyrażenie deklaracji współpracy. Dyskutowano o projekcie ustawy o KOWR i zmianach dotyczących funkcjonowania Rad Społecznych. Uczestnicy zaniepokojeni byli faktem publicznego ujawniania danych dzierżawców, w tym danych osobowych przez udostępnianie nagrań posiedzeń Rad Społecznych. Ustalono pilne przygotowanie stanowiska w tej sprawie adresowane do Ministra Rolnictwa. W ostatnim punkcie ustalono, że spotkanie noworoczne dla członków Rady, Zarządu i Prezesów Związków Regionalnych odbędzie się dnia 9 stycznia 2024 r. w Baranowie k.Poznania.

13 grudnia w siedzibie Pomorskiej Izby Rolniczej w Pruszczu Gdańskim odbyło się posiedzenie Pomorskiej Rady Rolnictwa. Omówiono bieżącą sytuację w rolnictwie oraz propozycje zmian legislacyjnych w poszczególnych branżach. W posiedzeniu uczestniczył Grzegorz Brodziak Wiceprezes Zarządu Federacji.

15 grudnia odbyło się posiedzenie online kapituły konkursu Producent Bydła Mięsnego roku 2023. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas Gali Finałowej Konkursu w trakcie X Forum Sektora Wołowiny, wówczas informacja zostanie przekazana uczestnikom biorącym udział oraz do informacji publicznej. W spotkaniu uczestniczył Waldemar Dobrowolski Członek Zarządu Federacji.

20 grudnia tematem posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli działań organów państwa w zakresie importu i obrotu zboża i rzepaku z Ukrainy. Raport z kontroli NIK dotyczący działania organów państwa w zakresie importu i obrotu zboża oraz rzepaku z Ukrainy nie pozostawił złudzeń. Jak przekazał przedstawiciel NIK-u winę za całą sytuacje ponosi rząd, który nie opracował rozwiązań systemowych pozwalających na zapewnienie stabilności rynku rolnego, a swoje działania opierał jedynie na doraźnej pomocy finansowej i czasowym zablokowaniu granic na towary zza wschodniej granicy. Z ustaleniami raportu zgadza się nowy resort rolnictwa. Wiceminister Rolnictwa Stefan Krajewski zauważył też, że dalsze utrzymywanie embarga na produkty z Ukrainy może skutkować rozpoczęciem ze strony Unii procedury naruszeniowej. W posiedzeniu uczestniczył Prezes Zarządu Federacji Mariusz Olejnik.