NEWSLETTER 11/2022

29 listopada w Brodach Poznańskich odbył się Dzień OtwartyInnowacyjna biogazownia” – czyli porozmawiajmy o nowych technologiach dla sektora biogazu i biometanu, organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W Brodach Poznańskich w Wielkopolsce powstanie pierwsza w Polsce biogazownia wytwarzająca biometan, która nie będzie emitować uciążliwych zapachów. Przedsięwzięcie było tematem konferencji w centrum badawczym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w której wziął udział wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Federację reprezentował Wiceprezes Zarządu Romuald Jankowski.

29 listopada na terenie MTP w Sali Ziemia odbyło się VII Forum Rolników i Agrobiznesu. Rolnictwo pod presją skutków wojny w Ukrainie, zmian klimatycznych i „zielonej” polityki – jak rolnicy w Polsce i Europie mają zarządzać produkcją dla utrzymania bezpieczeństwa żywnościowego i przyszłości gospodarstw? To temat przewodni tegorocznego, już VII Forum Rolników i Agrobiznesu w Poznaniu.  W Sali Ziemi zgromadziło się ponad 1000 osób. Federację reprezentował Prezes Zarządu Mariusz Olejnik.

28 listopada odbyło się spotkanie online członków inicjatywy #HodowcyRazem. Posiedzenie prowadził Prezes Mariusz Olejnik. Dotyczyło wypracowania wspólnego Sprzeciwu organizacji rolniczych wobec zakazu stosowania pasz genetycznie modyfikowanych. Po dyskusji i poprawkach wspólne stanowisko przekazano do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, do Posłów z Sejmowej Komisji Rolnictwa oraz do dziennikarzy.

21 listopada odbyło się w formie wideokonferencji posiedzenie Zarządu Federacji z udziałem Przewodniczącego Rady. Głównym tematem posiedzenia było podsumowanie 8 Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu, który odbył się w Bydgoszczy 16 listopada i był transmitowany na żywo. Uczestnicy spotkania bardzo pozytywnie ocenili tegoroczną edycję Kongresu, którą uważają za dobrze zorganizowaną i wartościową merytorycznie. Nowa formuła polegająca na przeprowadzeniu pięciu debat bez prezentacji została dobrze przyjęta.

16 listopada w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym odbyła się 8 edycja Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu. Wydarzenie zorganizowane przez Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy oraz Polską Federację Rolną zgromadziło ponad 170 zaproszonych gości, a kolejne setki śledziły transmisję on-line. W tym roku spotkanie zostało poświęcone przede wszystkim biologizacji i mechanizacji rolnictwa. Kongres, na który składało się pięć debat, przyciągnął nie tylko rolników z całego kraju, ale również naukowców, polityków, dziennikarzy i liczne firmy z sektora agro. W trakcie paneli dyskusyjnych przedstawiono m.in. założenia krajowego Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023–2027 oraz aktualne trendy i preferencje konsumentów. Podsekretarz stanu w MRiRW Krzysztof Ciecióra uczestniczył w panelu dyskusyjnym pt. „Wpływ Europejskiego Zielonego Ładu i wojny w Ukrainie na polskie i europejskie rolnictwo”. Poruszono temat wpływu wojny w Ukrainie na polskie i europejskie rolnictwo, a jedna z debat skupiła się na na równoważonym rozwoju rolnictwa i sektora spożywczego. Eksperci przedstawili dobre praktyki i nowoczesne technologie dotyczące rolnictwa regeneratywnego. W kolejnych debatach dyskutowano o wyzwaniach dla branży rolniczej w czasach zmian i niepewności oraz o transformacji energetycznej będącej wyzwaniem dla producentów i przetwórców żywności. Po debatach głos zabrał Europejski Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janusz Wojciechowski. Komisarz odniósł się do wszystkich aktualnych problemów w sektorze rolnictwa.

15 listopada Wiceprezes Zarządu Grzegorz Brodziak wziął udział w konferencji „AgriFood Forum 2022: Peace For Food” w Wilnie. W ramach spotkania był prelegentem i uczestnikiem panelu dotyczącego czynników wpływających na wartość łańcucha żywnościowego i czynniki, które tworzą jego odporność. Uczestnicy panelu poszukiwali metod działania bardziej przyjaznych dla klimatu, znalezienia alternatywnych sposobów generowania dochodów lub redukcji kosztów. Dyskutowano nad  budowaniem zrównoważonego, innowacyjnego i cyfrowego sektora rolno-spożywczego. W tym roku w AgriFood Forum uczestniczyło 180 osób na żywo, a transmisję oglądało około 2 300 widzów.

14 listopada Wiceprezes Grzegorz Brodziak wziął udział w obradach Grupy Roboczej Copa i Cogeca ds. Wieprzowiny w Brukseli. Zagadnienia poruszone na spotkaniu to m.in. aktualne informacje na temat afrykańskiego pomoru świń, sytuacja rynkowa, dobrostan zwierząt: briefing przewodniczącego i prezentacja streszczenia sprawozdania EFSA przez Paulę de Verę, handel międzynarodowy, IED – emisje przemysłowe. Komisja stworzyła 5 podgrup ds. dobrostanu zwierząt. Przewodniczący GR Wieprzowina biorą udział w 2 podgrupach – ds. wieprzowiny i oznakowania żywności. Kontrola i eliminacja ASF na rozległych obszarach wciąż pozostaje ogromnym wyzwaniem. W 2022 r. w UE odnotowano 344 ogniska ASF u świń (85%, 294 – w Rumunii). Obecnie trwa przegląd prawodawstwa dotyczącego ASF.

3 listopada w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi przedstawiciele MRiRW omawiali możliwości krajowego Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023- 2027. Szef resortu rolnictwa podkreślił, że obecnie należy przede wszystkim edukować rolników w zakresie możliwości, które przynoszą ekoschematy, gdyż nabory ruszają już w marcu przyszłego roku. Federację na Konferencji reprezentował Wiceprezes Zarządu Waldemar Rolewski.