NEWSLETTER 10/2022

28 października w Ambasadzie Danii w Warszawie odbyło się spotkanie dotyczące rolnictwa regeneracyjnego. Na spotkaniu przekazano jak rolnictwo regeneracyjne i rolnictwo węglowe może zrewolucjonizować sposób prowadzenia gospodarstwa w Polsce i co w związku z wejściem na polski rynek planuje największa na świecie firma zajmująca się certyfikacją zawartości węgla organicznego w glebie. W spotkaniu uczestniczył Wiceprezes Zarządu Grzegorz Brodziak.

28 października w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny. Spotkaniu przewodniczył Jerzy Rey. Po wystąpieniu Przewodniczącego PPZW Jerzego Wierzbickiego wystąpili szefowie grup roboczych, którzy przedstawili cele jakie stawia PPZW w poszczególnych działach produkcji zrównoważonej wołowiny w gospodarstwie. Przewodniczący Wierzbicki przedstawił sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe. Zatwierdzono je jednogłośnie. Również jednogłośnie dokonano wyboru Jerzego Wierzbickiego na Przewodniczącego PPZW i pozostałych członków Zarządu w składzie z poprzedniej kadencji. W Walnym Zgromadzeniu Federację reprezentował Waldemar Dobrowolski.

27 października w Jachrance pod Warszawą odbyła się po raz dziesiąty konferencja Narodowe Wyzwania w Rolnictwie. Minister Rolnictwa Henryk Kowalczyk przedstawił najważniejsze przedsięwzięcia Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Wskazał też obszary polskiego rolnictwa, przed którymi jest najwięcej pracy i najwięcej wyzwań. Po części inauguracyjnej odbywały się panele tematyczne związane z agrotechniką, techniką rolniczą, produkcją mleka, trzody chlewnej, rolnictwem węglowym i energią. W konferencji uczestniczyli osobiście Prezes Mariusz Olejnik, Wiceprezes Grzegorz Brodziak, a Wiceprezes Waldemar Rolewski zdalnie.

 

21 listopada odbyło się w formie wideokonferencji posiedzenie Zarządu Federacji z udziałem Przewodniczącego Rady. Głównym tematem posiedzenia było podsumowanie 8 Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu, który odbył się w Bydgoszczy 16 listopada i był transmitowany na żywo. Uczestnicy spotkania bardzo pozytywnie ocenili tegoroczną edycję Kongresu, którą uważają za dobrze zorganizowaną i wartościową merytorycznie. Nowa formuła polegająca na przeprowadzeniu pięciu debat bez prezentacji została dobrze przyjęta.odbyło się posiedzenie Zarządu i Rady Federacji w formie wideokonferencji. Dyskutowano na temat rosnących czynszów dzierżawnych i braku odpowiedzi MRiRW na proponowane zmiany w naliczaniu czynszu. Uczestnicy spotkania uzgodnili ponowne napisanie pisma do Wicepremiera Henryka Kowalczyka z propozycjami dotyczącymi naliczania czynszu z dłuższego okresu tj. kilkunastu półroczy i podtrzymanie swojego poprzedniego stanowiska.

21 października odbyło się kolejne spotkanie online członków inicjatywy #HodowcyRazem. Federację na spotkaniu reprezentowali Prezes Mariusz Olejnik, Zygmunt Jodko i Waldemar Dobrowolski. Pan Zygmunt Jodko członek Zarządu Federacji i Prezes Lubuskiego Związku Rolników przedstawił prezentację nt. „Projekt pilotażu zwalczania ASF w województwie lubuskim w latach 2022- 2023”. Uzgodniono przygotowanie wspólnego pisma inicjatywy dotyczącego pilotażu programu zwalczania ASF i kompartmentów.

21 października Wiceprezes Zarządu Grzegorz Brodziak na zaproszenie Prezesa Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej uczestniczył w konferencji Energetyka, Środowisko, Rolnictwo w Grodnie k/ Międzyzdrojów. Omówiono możliwości wsparcia energetyki odnawialnej, a w szczególności biogazowni w ramach polityki energetycznej na terenach rozproszonych w Polsce. Prezes Grzegorz Brodziak wziął udział w debacie dotyczącej doświadczeń inwestorów polskich w obszarze OZE.

17-18 października w Brukseli Wiceprezes Zarządu Grzegorz Brodziak uczestniczył w corocznym wydarzeniu   “Let’s get real about food”. Wydarzenie było skierowane do głównych interesariuszy w UE w obszarze rolno-spożywczym, aktywnych w obszarze badań, innowacji i edukacji.  Pan Grzegorz Brodziak wziął udział w sesji “Zrównoważone rolnictwo w krajach Europy Południowej i Środkowo Wschodniej”, gdzie mógł podzielić się swoimi doświadczeniami w tym zakresie.

5 października w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa odbyło się posiedzenie Rady Społecznej przy Dyrektorze Generalnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ds. gospodarowania gruntami rolnymi Zasobu WRSP. Dyrektor Malicki przedstawił stan zagospodarowania Zasobu i poinformował zgromadzonych o wynikach sprzedaży gruntów wchodzących w jego skład. W trakcie spotkania poruszano tematy związane między innymi z naliczaniem czynszów dzierżawnych, przedłużaniem umów dzierżawy z wyprzedzeniem a także zwiększaniem dynamiki rozdysponowywania gruntów o niewielkiej powierzchni. Członkowie Rady Społecznej podkreślali, że gospodarstwa które już wyłączyły 30% areału nie powinny mieć wyłączanych kolejnych gruntów. W spotkaniu wziął udział Prezes Zarządu Mariusz Olejnik.

4 października odbyły się dwa posiedzenia Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na pierwszym posiedzeniu przedstawiona została informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Największe zmiany dotyczą wprowadzenie ekoschematu – rolnictwo węglowe oraz na podwojeniu środków na dobrostan zwierząt. Tematem drugiego posiedzenia było rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 49. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz niektórych innych ustaw. Senackie komisje poparły ustawę dot. Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) i skierowały ją do dalszych prac w Senacie. Nowe przepisy mają m.in. zwiększyć efektywność nadzoru nad artykułami rolno-spożywczymi, w tym kontrolę żywności sprzedawanej w sklepach internetowych. W spotkaniu uczestniczył Wiceprezes Zarządu Waldemar Rolewski.

3 października odbył się Sektorowy Komitet Dialogu Społecznego ds. Rolnictwa w ramach prac Geopa- Copa w formie wideokonferencji. W spotkaniu wziął udział Wiceprezes Zarządu Waldemar Rolewski.