NEWSLETTER 1/2024

 

9 stycznia odbyło się noworoczne posiedzenie Zarządu, Rady Federacji i Prezesów Związków Regionalnych w Baranowie k/Poznania z udziałem gości online. Prezes Mariusz Olejnik omówił działania Zarządu w 2023 roku. Zatwierdzono przystąpienie Polskiej Federacji Rolnej do Porozumienia Rolników „Zboża, oleiste i białkowe razem”. Głosowano też nad wysłaniem pisma do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska. Jednogłośnie wyrażono zgodę na przekazanie pisma. Dyrektor Związku w Bydgoszczy Łukasz Gapa przekazał podstawowe informacje dotyczące spraw organizacyjnych i finansowych Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu, który odbędzie się 22 lutego w Cukrowni Żnin. Prezes Grzegorz Brodziak przekazał uczestnikom aktualny stan przygotowania ekspertyzy IRWiR PAN i plan działań komunikacyjnych. Zaproponował zorganizowanie konferencji prasowej w Warszawie po zaprezentowaniu ekspertyzy na Kongresie w Żninie.

10 stycznia Rada i Zarząd Polskiej Federacji Rolnej wystosowały pismo do Premiera RP o konieczności podjęcia jak najszybszych działań w celu zatrzymania sabotażu gospodarczego dotyczącego likwidacji bardzo ważnych dla polskiego rolnictwa towarowych gospodarstw rolnych.

12 stycznia w Rawiczu odbyło się spotkanie dzierżawców mających problem z przedłużeniem dzierżawy w KOWR z prawnikami. W związku z licznymi sygnałami dotyczącymi problemów z nieprzedłużaniem przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa umów dzierżawy dotychczasowym dzierżawcom Polska Federacja Rolna podjęła się koordynacji spotkania dla dzierżawców z udziałem prawników. Sześciu przedstawicieli dzierżawców przedstawiło swoją sytuację m.in. Grupa Pieprzyk i Top Farms. Dyskutowano o możliwych rozwiązaniach sytuacji.

15 stycznia przedstawiciele sześciu organizacji Porozumienia Rolników „Zboża, oleiste, białkowe razem” spotkali się z Ministrem Czesławem Siekierskim i jego współpracownikami. Porozumienie Rolników przedstawiło Ministrowi w trakcie spotkania 12 wniosków i propozycji działań dotyczących kluczowych kwestii w sektorze rolnictwa, które powinny jednocześnie stanowić punkt wyjścia do przeglądu Krajowego Planu Strategicznego dla PROW i opracowania opartej o systemowe rozwiązania „Strategii dla polskiego rolnictwa”. Minister zgodził się, że bardzo ważne jest wypracowanie i uchwalenie ustawy o dzierżawie i że takie prace należy szybko podjąć. Równolegle należy podjąć prace nad zmianą ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym – w celu uporządkowania kwestii związanych z gruntami przeznaczonymi pod produkcję rolniczą i zabudowy mieszkalnej na terenach wiejskich. W drugiej części spotkania Dyrektor Waldemar Guba odniósł się do najbardziej palącego obecnie problemu – nadmiernego napływu zbóż i innych produktów rolnych z Ukrainy.

19-21 stycznia odbyły się targi Polagra Premiery 2024. Polska Federacja Rolna była Partnerem branżowym wydarzenia. Prezes Zarządu Mariusz Olejnik uczestniczył w otwarciu targów i uroczystym przecięciu wstęgi.

Wiceprezes Grzegorz Brodziak był uczestnikiem debaty Gospodarstwo rolne niezależne energetycznie. W co inwestować? Prawne i podatkowe pułapki OZE.

Od tego nie ma odwrotu: Zmiany klimatyczne, Ukraina w przedsionku do UE, globalne powiązania handlowe, Wspólna Polityka Rolna UE. Jakie to rodzi skutki dla rolnictwa Polski? To temat debaty, w której uczestniczył m.in. Prezes Mariusz Olejnik. Rozmawiano też o transformacji produkcji rolnej i wykorzystaniu OZE na polskiej wsi.

24 stycznia odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji online. Tematem posiedzenia było przygotowanie się do spotkania z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesławem Siekierskim.