NEWSLETTER 1/2023

4 stycznia odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Senacka komisja rolnictwa pozytywnie zaopiniowała budżet rolny na 2023 r. nie wnosząc do niego poprawek. Wydatki na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo oraz na KRUS stanowią 5,77 proc. wydatków budżetu ogółem. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski Wiceprezes Zarządu Federacji.

Senacka komisja rolnictwa pozytywnie zaopiniowała w środę budżet rolny na 2023 r. nie wnosząc do niego poprawek. Wydatki na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo oraz na KRUS stanowią 5,77 proc. wydatków budżetu ogółem. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski Wiceprezes Zarządu Federacji.

10 stycznia odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ustosunkowując się do interpelacji Posłów Doroty Niedzieli i Kazimierza Plocke Wiceminister Rolnictwa Rafał Romanowski podał, że w latach 2023-2025 wygasają 133 umowy dzierżawy obejmujące grunty o łącznej powierzchni 88 519 ha, położone na terenie 10 województw, których dzierżawcy odrzucili zaproponowane warunki w zakresie wyłączeń 30 proc. gruntów. W roku 2024 wygasa 67 umów obejmujących grunty o łącznej powierzchni 36 675 ha, natomiast największy areał gruntów (37 440 ha) obejmują umowy wygasające w 2023 roku. Minister przekazał też, że analiza skutków wprowadzenia przepisów ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw prowadzi do wniosku, że w latach 2014-2016 sprzedaż sukcesywnie się zmniejszała. Swoje pytania i komentarze przedstawili następnie posłowie oraz przedstawiciele organizacji rolniczych. W posiedzeniu ze strony Federacji uczestniczyli Wiceprezes Zarządu Grzegorz Brodziak i Wiceprzewodniczący Rady Leszek Wojciechowski.

13-15 stycznia odbyły się Międzynarodowe Targi Rolnicze POLAGRA PREMIERY. Polska Federacja Rolna została Partnerem wydarzenia. Reprezentujący Federację Prezes Zarządu Mariusz Olejnik został oficjalnie przywitany podczas ceremonii otwarcia. Prezes Mariusz Olejnik uczestniczył także w jubileuszowym XV Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych organizowanym przez KZPRiRB pod hasłem „Rynek oleju i biodiesla a stabilizacja produkcji rzepaku w Polsce”.

18 stycznia w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi odbyła się Ogólnopolska debata dotycząca sytuacji w polskim rolnictwie w świetle rosyjskiej agresji na Ukrainę z udziałem wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka oraz sekretarzy stanu Lecha Kołakowskiego i Ryszarda Bartosika. O problemie destabilizacji rynku mięsa drobiowego w kontekście dużego importu drobiu do UE z Ukrainy mówił prezes Krajowej Rady Drobiarstwa Dariusz Goszczyński. W debacie uczestniczył Wiceprezes Zarządu Federacji Grzegorz Brodziak.

18 stycznia w biurze Krajowej Rady Izb Rolniczych w Warszawie odbyło się spotkanie uzgodnieniowe dotyczące dotacji celowej na reprezentację polskich organizacji rolniczych na forum Unii Europejskiej. W posiedzeniu uczestniczył Wiceprezes Zarządu Waldemar Rolewski.

20 stycznia w siedzibie KOWR odbyło się kolejne posiedzenie członków Rady Społecznej przy Dyrektorze Generalnym KOWR. Na początku posiedzenia ustalono ostateczny tekst tzw. regulaminu w formie Zarządzenia Dyrektora Generalnego w sprawie utworzenia przy Dyrektorze Generalnym KOWR Rady Społecznej ds. gospodarowania gruntami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Uczestniczący w posiedzeniu Prezes Mariusz Olejnik został wybrany jednym z Wiceprzewodniczących Rady Społecznej.  Na końcu posiedzenia Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz podziękował za wybór na Przewodniczącego Prezydium Rady i ustalił, że robocze spotkanie odbędzie się w przeciągu 2-3 tygodni.

24 stycznia odbyło się posiedzenie on-line Zarządu Federacji. Prezes Mariusz Olejnik przekazał informacje o swoim uczestnictwie w różnych spotkaniach i konferencjach w ostatnim czasie. Prezes Grzegorz Brodziak przybliżył przebieg dyskusji podczas Sejmowej Komisji Rolnictwa w dniu 10 stycznia br. W sprawach różnych Prezes Waldemar Rolewski zasugerował, że powinniśmy wrócić do rozmów z Ministrem Rolnictwa nt. naliczania czynszów dzierżawnych. Ostatnio naliczone czynsze są dużo wyższe, a przy kolejnym naliczeniu na koniec lutego będą to znowu jeszcze wyższe kwoty. Poruszono ponadto tematy dopłat według nowych przepisów, możliwości wcześniejszego stosowania nawozów azotowych oraz przygotowanie kompendium wiedzy dla członków Federacji o odnawialnych źródłach energii.

27 stycznia w Sejmie odbyło się pierwsze posiedzenie parlamentarnych zespołów, które obradowały nad wypracowaniem Kodeksu rolnego. Trzy połączone sejmowe zespoły, w których prym wiedzie Parlamentarny Zespół ds. Gospodarstw Rodzinnych przedstawiły projekt nowego prawa i przedyskutowały go wstępnie z przedstawicielami rolników. Kodeks rolny będzie teraz konsultowany z organizacjami. Federację reprezentował Wiceprezes Zarządu Waldemar Rolewski.

27 stycznia odbyło się w Warszawie IX Forum Sektora Wołowiny tzw. Beef Forum zorganizowane przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, Radę Sektora Wołowiny oraz Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych. Polską Federację Rolną będącą Partnerem wydarzenia reprezentował Prezes Zarządu Mariusz Olejnik i Wiceprezes Zarządu Grzegorz Brodziak. W Kapitule konkursu zasiadał Członek Zarządu Federacji Waldemar Dobrowolski.

31 stycznia Prezes Mariusz Olejnik jako Przewodniczący Funduszu Promocji Roślin Oleistych uczestniczył w spotkaniu członków prezydiów funduszy promocji artykułów rolno- spożywczych z Sekretarzem Stanu Rafałem Romanowskim oraz Dyrektorem Generalnym Waldemarem Humięckim w siedzibie KOWR. Celem spotkania było omówienie ogólnej sytuacji w Funduszach Promocji oraz usprawnienie promocji polskiej żywności w kraju i za granicą.