NEWSLETTER 11/2023

6 listopada odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiej Federacji Rolnej on-line, w którym uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu oraz Przewodniczący Rady Tomasz Zdziebkowski. Głównym tematem posiedzenia było opracowanie planu zatrzymania sabotażu gospodarczego w rolnictwie i znalezienie rozwiązania na mądrą restrukturyzację gospodarstw, które nie wyłączyły 30 % gruntów.

6 listopada w Toruniu, w ramach Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu (FINBiS) - Grzegorz Brodziak wygłosił prezentację: "Produkcja żywności w modelu zrównoważonym i cyrkularnym w dobie zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego i zmieniających się oczekiwań konsumentów - na przykładzie Goodvalley".

8 listopada w gmachu Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarski Żywnościowej – PIB w Warszawie odbył się sprawozdawczo-wyborczy XVIII Krajowy Zjazd Delegatów Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, podczas którego zatwierdzono sprawozdania finansowe i merytoryczne z działalności Zrzeszenia za 2022 rok tym samym udzielając absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz wybrano nowe organy KZPRiRB na lata 2023-2027. Prezes Zarządu Federacji Mariusz Olejnik został wybrany do Prezydium KZPRiRB na funkcję Wiceprezesa Zarządu.

8 listopada przedstawiciele Polskiej Federacji Rolnej- Wiceprezes dr inż. Waldemar Rolewski i ekspert Agnieszka Rolewska-Nowak uczestniczyli w posiedzeniu organizacji europejskich pracodawców GEOPA-COPA. Przedstawiciele Federacji i reprezentanci czeskiej organizacji pracodawców zgłaszali, że istotniejsza niż migracja zarobkowa z perspektywy ich rolnictwa jest ochrona rolnictwa europejskiego przed rolnictwem spoza UE, którego nie dotyczą rygorystyczne unijne regulacje. Pozostałe wybrane zagadnienia były zgodnie z naszymi deklaracjami.

14 listopada odbyła się 11 edycja Narodowych Wyzwań w Rolnictwie. Podczas wydarzenia, w trakcie 10 sesji, ponad pięćdziesięciu ekspertów rozmawiało o kluczowych, najaktualniejszych i najgorętszych tematach związanych z funkcjonowaniem polskiego sektora rolniczego. Uczestnicy mieli również szansę poznać laureatów trzech konkursów. W konferencji uczestniczył stacjonarnie Prezes Zarządu Mariusz Olejnik i członkowie Prezydium Rady Łukasz Gapa i Antoni Pieprzyk.

15 listopada w Hotelu Via Baltica k.Łomży miała miejsce VII Ogólnokrajowa konferencja Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju na temat śruty rzepakowej pt. „Stawiam na pasze rzepakowe w żywieniu bydła mlecznego”. Po oficjalnym otwarciu konferencji przez m.in. Prezesa Zarządu PSPO Mariusza Szeligę, dyrektor generalny PSPO Adam Stępień omówił aktualną sytuację na rynku produktów przerobu rzepaku w Polsce i Europie. Po merytorycznych wstąpieniach przedstawicieli akademickich rozpoczęła się debata ekspercka, w której uczestniczył m.in. Prezes Mariusz Olejnik. Dotknięto zagadnień embarga na śrutę sojową, prognoz zbiorów i zasiewów rzepaku w przyszłych latach, czy też rynku rzepaku w obliczu wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej.

15 listopada Wiceprezes Zarządu PFR Grzegorz Brodziak wziął udział w seminarium zorganizowanym przez Animal Task Force w Brukseli. Tematem spotkania były "Zrównoważone systemy produkcji zwierzęcej - co to oznacza?". Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele Komisji Europejskiej (DG Agri, DG Sante), profesorowie uniwersyteccy i naukowcy (Szwecja, Anglia, Irlandia) oraz eksperci.

17 listopada odbyło się seminarium IERiGŻ online pt. „Modernizacja Gospodarstw Rolnych oraz Przywracanie Potencjału Produkcji Rolnej - wybrane aspekty ewaluacji”. Referat wygłosili dr Cezary Klimkowski oraz mgr inż. Adam Kagan. W seminarium uczestniczył Prezes Waldemar Rolewski.

20 listopada w LODR w Kalsku Lubuski Związek Rolników zorganizował spotkanie, w którym oprócz członków Lubuskiego Związku Rolników udział wzięli zaproszeni  goście, w tym Prezes Polskiej Federacji Rolnej Mariusz Olejnik. Tematem spotkania było „Rolnictwo w Ukrainie, stan obecny i perspektywy w kontekście Polski”. Wykład na miejscu wygłosił p. Sławomir Matuszak z Ośrodka Studiów Wschodnich, natomiast on-line temat przedstawił p. Marek Budzisz – ekspert d/s Rosji w Fundacji Instytut Wolności.

21 i 22 listopada Prezes Grzegorz Brodziak wziął udział w Open Eyes Economy Summit w Krakowie. Był jednym z panelistów w debacie na temat wyzwań, napięć i możliwych scenariuszy dla rynku żywności Unii Europejskiej, w której poruszono następujące tematy:

  1. konsekwencje wojny dla produkcji i eksportu żywności na Ukrainie
  2. Ukraina i rynek żywności w Unii Europejskiej
  3. sytuacja i wyzwania na rynku pasz dla zwierząt
  4. Europejski Zielony Ład i bezpieczeństwo żywnościowe.

27 listopada w siedzibie KOWR odbyło się posiedzenie Rady Społecznej ds. gospodarowania gruntami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Na posiedzeniu omówiono aktualny stan zagospodarowania nieruchomości ZWRSP, przedstawiono wprowadzane zmiany w Zarządzeniach Dyrektora Generalnego KOWR i podsumowano działania KOWR w roku 2023. Problemy z wyłączeniami gruntów mają miejsce w 10-ciu spośród 16 oddziałów terenowych KOWR. W posiedzeniu uczestniczył Wiceprezes Zarządu PFR Waldemar Rolewski.

28 listopada na terenie MTP w Poznaniu odbyło się VIII Forum Rolników i Agrobiznesu nt. „Ziemia w opałach- jak zapewnić wode, żywność i dobre środowisko- kluczowe znaczenie rolnictwa”. W konferencji uczestniczył Pan Henryk Ordanik Prezes Związku Pracodawców Rolnych w Poznaniu.

 

Wiceprezes Zarządu Federacji Grzegorz Brodziak napisał również artykuł i wystąpił w podcaście Pomorskiego Thinklettera https://www.kongresobywatelski.pl/pomorski-thinkletter/wydania/3-2023-2/ . W tym wydaniu Thinklettera omówiono aktualne wyzwania stojące przed rolnictwem: polikryzys, który w ostatnich latach szczególnie dotknął sektor rolno-spożywczy. Jak stawić mu czoła? Jak modernizować wieś, zwiększając jej wydajność, a jednocześnie dbając o klimat i środowisko?