W Polednie (woj. kujawsko-pomorskie) Związek Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy zorganizował walne zebranie członków oraz seminarium. Prezes Roman Wiatrowski podsumował działalność związku w 2015 r. i przedstawił plany na obecny rok. W seminarium wzięli udział i wygłosili referaty: prezes zarządu Federacji Leszek Dereziński, dyrektor ANR OT w Bydgoszczy Grzegorz Smytry, dyrektor ARR w Bydgoszczy Wojciech Kędzia, przedstawiciele ARiMR w Toruniu oraz prezydent Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Krzysztof Sikora. Istotnym problemem wśród wielu omawianych było wejście w życie i konsekwencje, jakie niesie ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk 293). Dyskusja toczyła się także na temat złej sytuacji na rynkach rolnych i projektu ustawy Prawo łowieckie.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 9 MARZEC