Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi po wyrażeniu zgody przez prezydium Sejmu podjęła uchwałę w sprawie powołania dr Marty Pietrzyk na stałego doradcę komisji. Komisja rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (druki 274 i 279). W czasie drugiego czytania zgłoszono trzy poprawki. Komisja wniosła o ich odrzucenie. Sprawozdawcą został poseł Piotr Polak (PiS). W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 9 MARZEC