Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajęła się przemysłem tytoniowym w Polsce. Wysłuchano informacji ministra rolnictwa na temat wprowadzenia instrumentów wsparcia dla produkcji tytoniu ze środków krajowych w ramach PROW 2014-2020 oraz ochrony interesów polskich producentów tytoniu.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 9 LUTY