Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajęła się ustawą budżetową na 2016 rok w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne, rybołówstwo, KRUS, rezerwy celowe, budżety wojewodów ogółem, a także plany finansowe: ARiMR, ANR oraz ARR wraz z planem finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 9 LUTY