Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania projektu ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Poprawka przyjęta - utworzenie dwóch oddziałów terenowych KOWR w woj. zachodniopomorskim - w Szczecinie i Koszalinie. Poprawki odrzucone: 1) miała na celu dodatkowe zabezpieczenie i uniemożliwienie przejmowania polskiej ziemi za długi czy na rzecz obcych podmiotów oraz 2) dotyczyła zatrudnienia, ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę. W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w MRiRW - Zbigniew Babalski.

Z ŻYCIA FEDERACJI 9 lutego,