12 grudnia w siedzibie firmy Grupa Butor w Łanach Wielkich koło Sośnicowic (woj. śląskie) spotkali się członkowie porozumienia pięciu związków regionalnych zrzeszonych w Federacji (tzw. G5). Porządek obrad spotkania obejmował: zwiedzanie firmy Grupa Butor, wybór przewodniczącego porozumienia związków G5 na 2018 r., krótką informację o działalności poszczególnych związków z ostatniego spotkania G5 oraz analizę działalności zarządu Federacji i dyskusję nad planem działania Federacji ZPDiWR na 2018 rok. Przewodniczącym porozumienia w 2018 roku został Zygmunt Jodko, prezes Lubuskiego Związku Rolników i członek zarządu Federacji. W spotkaniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

9 grudnia Stowarzyszenie Dzierżawców i Właścicieli Rolnych Województwa Zachodniopomorskiego w Budzistowie zorganizowało w Mielnie spotkanie z członkami stowarzyszenia i zaproszonymi gośćmi, wśród których obecny był Krzysztof Nieckarz, dyrektor OT KOWR Koszalin, dyrektorzy oddziałów terenowych ARiMR, KRUS i banków oraz firm współpracujących ze stowarzyszeniem.
Spotkaniu przewodniczyli: Kazimierz Stoltman, prezes zarządu stowarzyszenia, oraz Wojciech Rymaszewski, przewodniczący rady stowarzyszenia.
Wiodącym tematem spotkania był projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w tym obrót ziemią, przedłużanie kończących się umów dzierżawnych, wysokość czynszów dzierżawnych, ubezpieczenia oraz kredyty na działalność rolniczą.
Poruszona została kwestia ustawy Prawo wodne z 20 lipca 2017 r., która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. Dyskusja dotyczyła wzrostu opłat za wodę w gospodarstwach rolnych. Omówiony został także przebieg i tematyka debaty z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy "Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polskiej wsi", która odbyła się 30 listopada w Warszawie w gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej. Federację reprezentowali Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji oraz Zygmunt Jodko, członek zarządu Federacji, którzy przedstawili aktualne i najważniejsze problemy dotyczące polskiego rolnictwa.

Z ŻYCIA FEDERACJI 9-12 grudnia,