9-10 listopada wiceprezes zarządu Federacji Waldemar Rolewski uczestniczył w Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji GEOPA-COPA oraz w spotkaniu z Komisją Europejską i organizacją EFFAT w ramach Komitetu Dialogu Społecznego. Do spraw omówionych należy zaliczyć: wpływ brexitu na kwestie zatrudnienia w UE, praca nierejestrowana, program nowych umiejętności, warunki pracy i umowy śmieciowe, minimalny dochód, dyrektywa w sprawie pisemnych oświadczeń, szkodliwość stosowania glifosatu. KE zaakceptowała nowy projekt na lata 2018-2019 "Koszty pracy w rolnictwie". Ustalono, że nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego GEOPA-COPA odbędzie się 17 stycznia 2018 r.

10 listopada w Parzniewie koło Warszawy w siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych odbyło się wspólne spotkanie członków zarządów: Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz Krajowej Rady Izb Rolniczych. Celem spotkania było omówienie aktualnych problemów rolnictwa, a wśród nich konieczności prawnego uregulowania dzierżawy rolniczej jako najkorzystniejszej i najtrwalszej formy gospodarowania.  Obie organizacje wystosowały wspólne pismo do ministra Krzysztofa Jurgiela z prośbą o powołanie zespołu ds. ustawowego uregulowania dzierżawy rolniczej, w którym uczestniczyliby przedstawiciele obu organizacji.

9 listopada porządkiem obrad połączonych komisji: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej było wysłuchanie informacji ministerstwa rolnictwa nt. wpływu hodowli zwierząt futerkowych na polską gospodarkę. Informację przedstawiła podsekretarz stanu w MRiRW - Ewa Lech.

Z ŻYCIA FEDERACJI,