27 maja Mariusz Olejnik, p.o. prezesa Federacji i wiceprezes Waldemar Rolewski spotkali się w Warszawie z Sebastianem Pieńkowskim, zastępcą dyrektora generalnego KOWR. Omówiono zasady dotyczące powoływania do życia ośrodków produkcji rolniczej, możliwości odmrażania pracy rad społecznych przy oddziałach terenowych KOWR, jak i zasad przedłużania umów dzierżawy.
W przypadku zasad tworzenia OPR-ów, trwają prace KOWR, które są na ukończeniu. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pracuje nad prawnym zabezpieczeniem się w przypadku, gdy dotychczasowy dzierżawca prowadzący produkcję zwierzęcą przegra przetarg. Przedstawiciele Federacji zwrócili uwagę, aby przetargi przy tworzeniu ośrodków produkcji rolniczej odbywały się przynajmniej na rok przed wygaśnięciem umowy dzierżawy, co wyeliminuje szereg problemów, w tym między innymi utratę praw dot. zintegrowanych pozwoleń wodnoprawnych. Dyrektor Pieńkowski poinformował że weźmie to pod uwagę.
W kwestii rad społecznych wiadomo, że KOWR przymierza się do zakończenie procesu wyłaniania członków i odwieszenia działalności już w czerwcu br. Mariusz Olejnik zaproponował, aby jeszcze przed 15 czerwca odbyło się spotkanie dyrekcji KOWR i zarządu Federacji. Jeżeli nie uda się spotkać osobiście, to w formie wideokonferencji.

25 maja odbyła się debata w formie wideokonferencji dotycząca funkcjonowania i aktualnych problemów gospodarstw towarowych w Polsce. Spotkanie zorganizował miesięcznik "Przedsiębiorca Rolny" oraz multiportal Agropolska.pl. Podczas wideokonferencji poruszono szereg tematów ważnych dla środowiska dzierżawców. W spotkaniu uczestniczyli: p.o. prezesa Mariusz Olejnik, Franciszek Nowak (Polskie Towarzystwo Rolnicze), Juliusz Młodecki (Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych) oraz Rafał Mładanowicz (Krajowa Federacja Producentów Zbóż). Debatę prowadził red. Krzysztof Zacharuk.

20 maja Federacja otrzymała odpowiedź wiceministra rolnictwa Szymona Giżyńskiego na wnioski 13 organizacji rolniczych przesłane 22 kwietnia do ministra rolnictwa, nawiązujące do petycji do premiera z 3 kwietnia. Giżyński odniósł się do następujących wniosków: dotyczących interwencji na rynkach rolnych, do wniosku o wstrzymanie wykonywania przepisów ustawy z 16.09.2011 r., do wniosku o wypłatę pomocy dla rolników poszkodowanych w czasie suszy oraz dopłat do materiału siewnego, dopłaty do kredytów obrotowych oraz do oprocentowania bankowych kredytów na restrukturyzację zadłużenia, dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Przedstawił działania łagodzące skutki epidemii, a także odpowiedział na postulat uproszczenia przekraczania granicy przez pracowników sezonowych, stosowanie przepisów z zakresu bezpieczeństwa żywności, walkę z ASF.

Z ŻYCIA FEDERACJI 20-27 MAJ,