10 kwietnia Federacja zwróciła się do organizacji, które podpisały petycję do premiera o przesłanie wniosków do pilnego załatwienia w poszczególnych branżach, w celu wypracowania wspólnego stanowiska.

10 kwietnia Federacja opublikowała na swojej stronie apel o zaangażowanie się w kampanię informacyjną "Kupuj świadomie - produkt polski". W apelu organizacja podkreśliła, że podczas codziennych zakupów powinniśmy kierować się patriotyzmem konsumenckim i wybierać świadomie polskie produkty. W ten sposób przyczynimy się do ratowania miejsc pracy.

9 kwietnia odbyło się posiedzenie zarządu Federacji w formie wideokonferencji. Jednym z  punktów była dyskusja nad dalszymi działaniami Federacji po wysłaniu petycji do premiera. W odniesieniu do organizowanych co tydzień wideokonferencji z udziałem ministra rolnictwa Jana K. Ardanowskiego, p.o. prezesa Mariusz Olejnik podkreślił, że Federacja powinniśmy brać w nich czynny udział  i dlatego podejmie próbę włączenia się do dyskusji. Poruszono również temat powoływania członków do rad społecznych działających przy oddziałach terenowych KOWR (nie wszystkie oddziały ogłosiły składy rad). W kolejnym punkcie wszyscy prezesi omówili aktualną sytuację na swoim terenie. Podkreślano, że są kłopoty z siłą roboczą i należy zliberalizować przepisy w zakresie przyjmowania pracowników z zagranicy. Zwracano uwagę na ogromne zamieszanie na rynku mleka - problemy ze skupem i cenami. Także ceny wołowiny gwałtownie się zmniejszyły, a na rynku krajowym sprzedaż jest niewielka i branżę ratuje jedynie eksport. Prezesi związków regionalnych wyrazili opinię, że sytuacja jest alarmująca - w tym roku czeka nas kolejna susza. Dodatkowym problemem jest ASF. Omówiono i zatwierdzono propozycję dotyczącą zaprojektowania nowej strony internetowej Federacji. Ważnym punktem była analiza sytuacji finansowej organizacji w II kwartale 2020 r.

3 kwietnia przedstawiciele 13 organizacji branżowych wystąpili ze wspólną petycją do premiera Mateusza Morawieckiego. List podpisali: Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Krajowa Rada Drobiarstwa, Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Krajowa Federacja Producentów Zbóż, Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej POLPIG, Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych,  Związek Polskie Mięso, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego UPEMI oraz Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP. Przedstawiciele rolników domagali się szybkich i skutecznych działań zapobiegających znaczącemu spadkowi produkcji rolnej i zachwianiu stabilnością dostaw żywności. W czasie epidemii koronawirusa zapewnienie ciągłości produkcji rolnej i zabezpieczenie stałych dostaw żywności jest szczególnie ważne dla prawidłowego funkcjonowania państwa. Tego samego dnia Federacja otrzymała pismo z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w którym poinformowano, że petycję (zgodnie z podziałem obowiązków w rządzie) przesłano do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z ŻYCIA FEDERACJI 3-10 KWIETNIA,