11 marca w Warszawie w centrali KOWR odbyło się spotkanie przedstawicieli zarządu Federacji: Mariusza Olejnika, p.o. prezesa zarządu i Waldemara Rolewskiego, wiceprezesa zarządu z przedstawicielami kierownictwa KOWR: Sebastianem Pieńkowskim, zastępcą dyrektora generalnego KOWR i Anną Zając-Plezią - dyrektorem Departamentu Gospodarowania Zasobem KOWR. W trakcie spotkania omówione zostały istotne kwestie, m.in.: zasady tworzenia ośrodków produkcji rolnej i reprezentacji organizacji rolniczych w nowo powoływanych radach społecznych przy OT KOWR. Dyrektor Sebastian Pieńkowski poinformował o pilotażowym utworzeniu ośrodka produkcji rolnej, który stanie się wzorcem i podstawą do wypracowywania zasad przy powoływaniu do życia innych ośrodków. Prezes Mariusz Olejnik zaproponował pomoc Federacji, która opracuje zasady i reguły z wykorzystaniem praktycznego odniesienia się wieloletnich dzierżawców i właścicieli rolnych dotyczących tego zagadnienia. Propozycje naszych członków powinny stanowić zbiór trafnych i potrzebnych rozwiązań w tym zakresie.
Wiceprezes Waldemar Rolewski zwrócił uwagę na problem braku przedstawiciela Federacji w radzie społecznej przy OT w Bydgoszczy. Podkreślono, że Federacja jest ogólnokrajową organizacją, która od samego początku była obecna w radach. Wielu członków Federacji, dostając kredyt zaufania od innych przedstawicieli organizacji rolniczych, pełniło funkcje przewodniczących. Podkreślono także, że Federacja jest jedną z 10 organizacji biorących czynny udział w strukturach międzynarodowych organizacji rolniczych. Związek w Bydgoszczy zatrudnia kilkudziesięciu pracowników, a jego przedstawiciele gospodarują na znacznym areale gruntów rolnych Skarbu Państwa. Sebastian Pieńkowski wysłuchał przedstawionych argumentów i zobowiązał się do poważnego przeanalizowania sposobu wyboru przedstawicieli do rad społecznych.

Z ŻYCIA FEDERACJI 11 MARCA,