11 lutego porządkiem obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było rozpatrzenie informacji ministra rolnictwa na temat stosowania dyrektywy Rady UE z dnia 12 grudnia 1991, dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG) oraz powołanie stałego doradcy komisji. W pierwszym punkcie posiedzenia wiceminister Jan Białkowski odniósł się do zbioru zaleceń dobrej praktyki rolniczej, w tym do potrzeb wdrażania dyrektywy azotanowej. Jest ona uzupełnieniem wymagań obowiązkowych wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" - tzw. program azotanowy. W posiedzeniu uczestniczył wiceprezes Waldemar Rolewski. Dariusz Sobolewski został powołany na stanowisko stałego doradcy komisji.

11 lutego w Pałacu Prezydenckim odbyło się kolejne spotkanie Narodowej Rady Rozwoju - Sekcja wieś, rolnictwo. Przedstawiono główne założenia Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na lata 2021-27. W zebraniu uczestniczył Mariusz Olejnik p.o. prezesa Mariusz Olejnik.

Z ŻYCIA FEDERACJI 11 LUTEGO,