29 października w Warszawie w siedzibie Federacji odbyło się posiedzenie członków złożone z dwóch części. Pierwsza część przeznaczona była sprawom bieżącym naszej organizacji. Omówione zostały m.in.: problemy konferencji z 24 września br., spotkania członków zarządu z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej związane z tym wydarzeniem, współpraca z Agencją PR Prelite (warsztaty), program działania Federacji do końca tego roku i roku następnego. Druga część to spotkanie z Adamem Tańskim poświęcona dyskusji nad nurtującymi problemami dzierżawców towarowych gospodarstw rolnych i sposobami ich rozwiązania.

24 października w Bydgoszczy odbyło się Śniadanie Biznesowe z Pracodawcami nt. "Susza 2019 - na jaką pomoc mogą liczyć rolnicy?". Prelegentami posiedzenia byli: Stanisław Ziemnicki, Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy, Jolanta Sobecka, Dyrektor Regionalnego Oddziału ARiMR w Toruniu i Ryszard Kierzek Prezes Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. W związku ze stratami spowodowanymi przez klęski żywiołowe, w tym przypadku suszę ARiMR od 3 października przyjmuje wnioski. Poszkodowanych jest 276 tys. gospodarstw. Straty odnotowano na powierzchni 4 mln 459 tys. ha, w tym na ponad 3 mln ha straty są większe niż 70%. Wypłacane są także zaliczki dopłat bezpośrednich (płatności ONW, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna, płatność ekologiczne oraz premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa). W tym roku zaliczki dopłat wynoszą 70% stawki, 85% - w przypadku płatności z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW. W spotkaniu wziął udział Leszek Dereziński, prezes Zarządu Federacji.

z życia Federacji 24-29 października,