18 października w gmachu Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyło się seminarium pt. "Rolnictwo precyzyjne - możliwości aplikacyjne". Referat wygłosił dr hab. Julin Krzyżanowski, prof. IERiGZ - PIB. W wystąpieniu omówione zostały m.in.: korzyści ze stosowania teledetekcji nowych technik nawożenia i ochrony roślin (precyzyjne stosowanie nawozów i środków ochrony roślin, tam gdzie są one potrzebne - pozycjonowanie GPS), precyzyjny chów zwierząt, standaryzacja i identyfikowalność żywności, rolnictwo precyzyjne a ochrona przyrody. W seminarium uczestniczyła Barbara Jaworska z Biura Federacji.

18 października w Bydgoszczy w biurze związku odbyło się posiedzenie Zarządu Związku. Tematami były bieżące problemy dzierżawców rolnych, w tym temat odszkodowań związanych z suszą roku 2019. W spotkaniu uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

17 października w Gdańsku odbyła się tegoroczna edycja Agrokonferencji zorganizowanej przez Bank BNP Paribas dla przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku rolnym i przetwórstwie żywności. Z ramienia Federacji w konferencji wzięli udział: Grzegorz Brodziak, dyrektor zarządzający spółki Goodvalley i Wojciech Hołownia, prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Producentów Rolnych. Prezes Brodziak w swoim wystąpieniu skupił się na roli i walorach jakie powinien spełniać podmiot -  eksporter produktów żywnościowych. Odniósł się także do profesjonalizmu i specyfiki  tematu związanego z eksportowymi procedurami. Pierwszym i podstawowym krokiem firmy eksportującej jest dokonanie rozpoznania obcego rynku i zaoferowanie klientom danego kraju  produktów, którymi są zainteresowani. Należy rozróżnić rynki bardzo wymagające (np. USA), gdzie oferuje się produkt z unikatowymi walorami, np. mięso bez antybiotyków i paszy bez GMO czy bez sztucznych konserwantów. Rynki azjatyckie potrzebują np. w przypadku wieprzowiny głównie nóżek, uszu i ryjków. Do sukcesów w eksporcie należy zaliczyć wielkość przedsiębiorstwa, w których zatrudniani są profesjonalni specjaliści z ogromnym doświadczeniem w handlu zagranicznym. Małe przedsiębiorstwa eksportujące ze względu na ogromne koszty zazwyczaj takich etatów nie posiadają. Znaczącym także elementem jest wpływ rolnictwa na środowisko i klimat (emisyjność produkcji rolnej), czy zerowy ślad węglowy. Tak więc model produkcji rolniczej powinien być nakierowany na wykorzystanie coraz mniejszych zasobów naturalnych w sposób rozsądny i zrównoważony.

z życia Federacji 17-18 października,